Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. január 18., csütörtök
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Tízéves a vox animi vegyeskar

  Tízéves múltunk nem nagy idő, de ahhoz, hogy újra elinduljon a vegyeskari éneklés Csömörön, hogy ennek ismét rangja legyen és ez a tevékenység a falu kulturális életében fontos jelenséggé váljon, ez az idő azért szükséges volt.

  Tízéves a vox animi vegyeskar


  1929 óta létezett Csömörön
  énekkari munka, amelyet az akkori közösség Petőfi Dalkör néven indított. Hamar
  népszerű lett, mert kb. 50 fős állandó tagsága volumenében is jelentős volt.
  Tagjai között a társadalom sokféle képviselőjét találhattuk: háziasszony és
  parasztember, munkás és hivatalnok, vállalati tisztségviselő, vállalkozó és diák
  ‒ akik a zene segítségével
  közösséggé kovácsolódtak.     Az éneklés öröme olyan
  értékteremtő munkává változott, amely nem csak az aktív résztvevőknek, hanem a
  hallgatónak is élményt jelentett. Gyerekkoromban a tőlük hallott műveket
  énekeltük magunk is. Sok mű dallamát és szövegét a mai napig fel tudom idézni,
  mert annyira népszerűvé váltak.     Az 1929-es megalakulás
  után az énekkari művészet állandóan jelen volt a falu kulturális életében,
  szinte minden társadalmi programban szerepet kapott. Ezek közül néhány
  szerepeljen itt is: közreműködés nemzeti és egyházi ünnepeken, esküvők,
  temetések zenei feladatai, faluszépítés, bálok rendezése és színművek
  bemutatása. A hosszú ideig virágzó forgalmú csömöri strand karbantartását is a
  dalárda vállalta, így a bevételből részesedést kapott. A magas színvonalon
  bemutatott színművekre az idősebb generáció máig emlékszik: Móricz Zsigmond: Nem
  élhetek muzsikaszó nélkül, Szirmai: Mágnás Miska, Jakobi: Leányvásár vagy
  Farkas Ferenc: Zeng az erdő. Szereplői Csömör olyan népszerű sztárjai lettek,
  mint az élvonalbeli futballisták.     Ez a közösség túlélt
  világválságot, világháborút, újjáépítést, politikai viharokat. De két zavaró
  jelenséget nem élt túl. Az egyik az 1957-ben intenzíven beinduló
  termelőszövetkezeti szervezés. Sokan voltak, akik a TSZ helyett, az akkor még
  stabilabb jövedelmet adó gyári munkát választották. Budapestre bejáró munkások
  lettek. Ez a még virágzó népviseletet is elsorvasztotta Csömörön.     A másik jelenség a főváros
  olcsó és könnyen elérhető szórakozási lehetősége volt. Valamennyi nagyobb
  gyárhoz művelődési központ tartozott, ahol élvonalbeli, főként fővárosi
  művészek szórakoztatták a közönséget hétvégénként. Új, munkahelyhez kötődő
  közösségek jöttek létre, melyek már nem az aktív művészeti tevékenységet
  helyezték előtérbe, hanem a  passzív
  befogadó szerepére váltottak. Hosszú ideig volt jellemző ez az állapot, és
  ezáltal lényegesen szegényebb lett Csömör kulturális élete.     A Petőfi Dalkör ekkor is
  folytatta munkáját. Báló Lipót, majd az őt követő Kasznárné Haragos Georgina és
  Tóth Mihály vezetésével, óriási munkabírással, igazi elkötelezettséggel
  próbálták megőrizni színvonalát, rangját a kórusnak. A korábban már leírt
  gondok a dalárdát sem kímélték. A főváros elszívó ereje, ebből fakadóan az
  utánpótlás hiánya miatt egyre inkább háttérbe szorult és megszűnt a dalos
  munka.     A rendszerváltás után
  Csömör lakosságában felébredt lassan az egészséges lokálpatriotizmus. Nem
  csupán a falu szépítésében, lakhatóbbá tételében, hanem szellemi és kulturális
  életében is új lendület kezdődött, ami a mai napig tart.     A mai új hagyományok sok
  emlékét, morzsáját őrzik, elevenítik meg a régi szokásoknak, mint például a
  szüreti fesztivál, a karácsony sokszínű megünneplése, a majálisok és farsangi
  bálok tarkasága. Ezt jelzi, hogy sorra alakulnak meg az öntevékeny művészeti
  csoportok és magas szakmai színvonalon végzik munkájukat. Ezek mögött
  természetesen az oktatás intenzív, helyi szinten megvalósuló jelenléte is áll:
  a Mátyás Király Általános Iskola és Krammer Teréz Zeneiskola munkája
  egyértelműen alapozó tevékenység - és államosítás ide vagy oda, ezek az
  oktatási intézmények csömöriek, mieink maradtak és maradnak!     Az egész kulturális paletta
  pedig a Petőfi Sándor Művelődési Ház összefogó, egyeztető és segítő
  tevékenységével működik.     Kanyarodjunk vissza
  kiindulásunkhoz: a rendszerváltozás utáni fellendülés folyamatában kapott új
  életre a kóruséneklés is. Világi és egyházi kórusok működnek és népdalkörök
  alakultak, és az ezek közötti együttműködés is erősödik.     A régi Petőfi Dalkör jogutódjaként, hagyományainak
  folytatójaként alakult meg a Vox Animi Vegyeskar 2003-ban, éppen 10 éve.     Hogy is volt tíz évvel ezelőtt? Néhányan emlékeztünk
  még a Petőfi Dalkör művészi munkájára, közösségformáló hatására. Miután még
  voltunk-vagyunk néhányan, akik ebben a dalárdában énekeltünk is, elhatároztuk,
  hogy újrakezdjük. A Csömöri Hírmondó egyik számában megjelent felhívásunkra a
  zeneiskolába jöttek az első jelentkezők. Ez az intézmény azóta is a
  fellegvárunk, benne otthon érezzük magunkat és szakmai együttműködésünk is
  egyre erősödik. Egyre több a közös szereplésünk a Krammer Teréz Zeneiskola
  hangszereseivel: tanárokkal és tanulókkal egyaránt.     Az új kórus tagjainak összecsiszolódása
  megkezdődött. Kialakítottuk a próbarendet, alakulásunk óta kedd este 18.00‒20.00
  óra között tartjuk próbáinkat. Ehhez az időponthoz alakítják a dalos társak az
  egyéni feladatokat. A hiányzás elenyésző, és ha egyszer-egyszer közbejön valami
  rendkívüli elfoglaltság a próba idejére, afölött szemet hunyunk.  Hiányzás szereplés előtt viszont szinte
  egyáltalán nincs. Mindenki érzi, hogy a minket megtisztelő közönségnek az
  érdeklődését, figyelmét csak magas színvonalú produkcióval illik megköszönni.
  Ennek titka pedig a sok közös gyakorlás.     Aránylag hamar belejöttek a tagok a kották
  használatába is. Mindenkinek saját kottás dossziéja van és a saját
  figyelemfelkeltő jeleit is beírhatja kottáiba. Így könnyebb a tanulás. Akiknek
  nem volt gyakorlata a kóruséneklésben, jó ideig mosolyogtak a hangképző
  gyakorlatokon, ezek ugyanis látszólag értelmetlen szótagokat, egyszerű
  dallamokat tartalmaznak. Ám hamar világossá vált két dolog: a hangszalagok,
  miután érzékeny izmok, kellő bemelegítés nélkül túlfeszülnek, ezáltal torzul a
  hang. A másik dolog pedig, hogy a hangképző szótagok-dallamok elemeiben
  tartalmazzák a nagyobb kórusműveket. Amit tehát megtanulunk a hangképzésnél, az
  összeáll az összefüggő dallamokban. Ma már beéneklés nélkül elképzelhetetlen a
  próba kezdése.     A hangképzés után rendszerint szólampróbákkal
  folytatódik a munka. Külön terembe vonul a férfikar és külön a nők, külön a
  férfiak tanulják az új művet. Érdekes megfigyelni, hogy a sokszori
  kijelentés:"Én nem tudok kottát olvasni" hogyan módosul idővel. A kotta
  rendszeres használatával a jelzések és a jelzések logikája egyre megszokottabb
  lesz, és ha egyénileg nem is, de csoportosan egyre jobban megy a kottaolvasás.     Ide kívánkozik, még egy gondolat. Ha új tagokat
  próbálunk toborozni, visszatérő hárítás: „Nekem nincs hangom." „Ha én énekelek,
  mindenki elszalad." „Én csak hamisan tudok énekelni." Nos, egészében véve egyik
  sem igaz. A statisztikák szerint 1000 ember közül kettő a botfülű, és sokszor
  még ezek is fejleszthetőek. Sok felnőtt, hangjának változásakor, illetve utána
  abbahagyja az éneklést, mert egy rövid időre tompább, fátyolosabb a hangja és
  énekléskor hamarabb elfárad. Ez azonban rövid ideig tart és később visszanyeri
  a régi orgánumát az ember.     Ha az ún. mutálás után nem énekelünk, nem
  megfelelően működtetjük a hangszalagjainkat, akkor egyfajta képességbeli
  visszaesés történik. Ezért mondják sokan az előbbi kifogásokat. Megfelelő
  gyakorlással visszanyerhető az éneklési képesség.     A másik gyakori kifogás: „Nem merek egyedül
  énekelni" (pl. hangpróba bemutatkozáskor). Hát nem kell egyedül énekelni szinte
  sohasem. Jó fülű karnagy csoportos énekléskor is képes egyedi képességeket
  megfigyelni. Nem kell a szólóztatás izgalmát ráerőltetni a dalosra.     Most vissza a kórusmunkához. A szólampróbán tanult
  művek csiszolása érlelése a próba második felében történik. Ezután a már
  ismert, esetleg régebben énekelt művekkel foglalkozunk, ami már a zenei élvezet
  magasabb fokát jelenti. A próba végére az aktuális névnaposok köszöntését
  tesszük, akik kiválaszthatják kedvenc kórusművüket, amit az énekkar
  tiszteletükre elénekel. És hogy ez mennyire hatásos? Létrejött már
  kórusházasság és kismamáink a növekvő baba mellől is visszatérnek a
  kórusénekléshez.     Az éneklés mellé sokféle egyéb tevékenység is
  társul. Kóruskirándulások, közös ebéd vagy vacsora, bográcsozás,
  vendégszereplés, december 30-án előszilveszter a horgásztónál. Önálló
  hangversenyek, különösen szívünkhöz nőtt a karácsonyi hangverseny, amit minden
  évben megtartunk a katolikus templomban. Hátha-szerenádok a település különböző
  pontjain, a Béke-téri esték rendezvénye, vagy hangverseny a sörözőben, Csömöri
  Kánta, közreműködés evangélikus istentiszteleten, televízió, illetve rádió
  adásban.     Az előbbiek mellé a „munkás" programok is élményt jelentenek: szemétgyűjtés a falu
  határában vagy a Patak-sétány rendezése. Ezekben a programokban komoly szerepet
  vállalnak a kórustagok családtagjai, valamint a Lámpás ´92 Alapítvány
  Utógondozó Központ fiataljai is.     Mindeközben gyarapodtunk egyenruha tekintetében is.
  Két garnitúra egyenruhánk és egy hétköznapibb jellegű egységes pólónk is van.
  Ízléses dosszié tartozik még szerepléseinken a kulturált megjelenéshez.     Összegezve: élünk és dolgozunk színesen és
  lelki-szellemi téren rendkívül gazdagon.     Ezért hívunk
  minden régi és új csömörit, fiatalt és időset, nőket és férfiakat, jöjjenek,
  lépjenek be kórusunkba és legyenek részesei ennek a változatos munkának.
  Hamarosan jön 10 éves jubileumunk ünnepe. Szeretettel várunk mindenkit
  június 29-én 17 órára a Petőfi Sándor Művelődési Házba, ahol szeretnénk bemutatni színesen gazdag
  életünk egy szeletét.     Takács
  László  karnagy


  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot január 12-én és január 26-án, pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb január 26-án jelenik meg.

  Időjárás