Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. január 21., vasárnap
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Tájékoztató a 2013. január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól

  Tájékoztatás a helyi adókról szóló 1990.évi C törvény (Htv.) , valamint az illetékről szóló 1990.évi XCIII. törvény 2013.01.01-jétől hatályos változásairól.


  Építményadóban változás nem
  történt.     Telekadó  A víztározó
  területe
  nem tartozik a telekadó hatálya alá.  Az adókötelezettség mező, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi
  telek
  esetén a telek tényleges mezőgazdasági művelésének a megszűnését
  követő év első napján keletkezik. Termőföld
  esetén a művelés alól kivett területté történő ingatlan-nyilvántartási
  átvezetését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a belterületi telek esetén a telek
  művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése, vagy a mezőgazdasági
  művelés megkezdésének évében, annak utolsó napján szűnik meg.  A jogszabályi változás a vagy/és
  törvényi feltételt változtatta vagylagossá, így bármelyik feltétel teljesülése
  esetén adókötelezettség keletkezik, illetőleg szűnik meg.     Iparűzési adó  A Htv. leglényegesebb változásai
  közé tartozik a helyi iparűzési adóalap megállapítása során az eladott áruk
  beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegének,
  mint nettó árbevétel csökkentő tétel levonhatóságának törvényi korlátozása.  A Htv. 39. (4) bekezdése szerint
  a vállalkozó - a nettó árbevétel összegétől függően, sávosan- az alábbiak
  szerint csökkentheti nettó árbevételét. A nettó árbevétel  • 500 millió forintot meg nem haladó összegéből az e
   sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg (elábé+közvetített
   szolgáltatás) 100 %-a;

  • 500 millió és 20 milliárd forint közötti érbevétel
   esetén az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az
   e sávba jutó nettó árbevétel  85 %-a;

  • 20 milliárd és 80 milliárd forint közötti árbevétel
   esetén az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az
   e sávba jutó nettó árbevétel 75 %-a;

  • 80 milliárd forintot meghaladó nettó árbevétel
   összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb
   az e sávba jutó nettó árbevétel 70 %-a.  A társasági adóról és
  osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő
  adóalanyokra vonatkozóan külön szabályozást tartalmaz a Htv. 39.§ (6)
  bekezdése.  Az összeszámítás a kapcsolt
  vállalkozások tekintetében azokra az adóalanyokra vonatkozik, amelyeknél az
  elábé+közvetített szolgáltatás több, mint a nettó árbevétel fele. Az adó
  összege árbevétel arányosan oszlik meg.     2013. január 1-jétől változnak a
  helyi iparűzési adóztatás szabályai, két új adónemmel bővül a vállalkozások
  által választható adónemek palettája, ugyanakkor egyes adónemek beépülnek az új
  adók közé.     A helyi adókat (pl. iparűzési
  adó, építményadó, telekadó) továbbra is külön kell bejelenteni, bevallani
  (KATA-nál és  KIVA-nál ez választható) és
  megfizetni az önkormányzatnak.  A 2013. évtől bevezetett új
  adónemek, a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó
  (KIVA) szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati
  adóról szóló 2012.évi CXLVII. törvény tartalmazza. A tételes adó választása a
  vállalkozások számára az adminisztráció jelentős egyszerűsödését jelentheti.     Az adó-megállapítás egyszerűsített módja  Az iparűzési adó egyszerűsített
  módon való megállapítására vonatkozó szabályozás úgy módosul, hogy 8 millió
  forintot - vagy a tevékenységet adóévben kezdő vállalkozás esetén a 8 millió
  forint arányos részét - meg nem haladó nettó árbevételnek, mint törvényi
  feltételnek a megállapítással érintett adóévben és nem az azt megelőző adóévben
  kell teljesülnie. (Htv.39/A§ (1) bek. b) pont és (4) bek.  A kisadózók tételes adójáról és a
  kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. Törvény hatálya alá tartozó a
  kisadózók tételes adójának alanya, illetve a kisvállalati adó alanya is
  választhatja az iparűzési adó egyszerűsített módón történő megállapítását.     Aki 2013. január 1-jétől a
  kisadózó vállalkozások tételes adója alanyának január 15-ig nyilatkoznia kell
  az önkormányzat felé, ha a helyi adót is „tételesen" akarja megfizetni.

  Természetesen aki később csatlakozik a KATA táborához, annak a belépés
  hónapjának 15.  napjáig áll fenn ez a lehetőség.  A katás vállalkozások az
  iparűzési adó alapjának meghatározásához a főszabály, és az ún. 80%-os szabály
  mellett választhatják azt is, hogy székhelyre és telephelyre
  önkormányzatonként 2,5 millió forint adóalap
  után fizetnek iparűzési adót.  Fontos, hogy ez a választás-bejelentés a teljes
  katás időszakra szól, nem módosítható, és a bejelentkezési, bejelentési,
  bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

  A kisadózó vállalkozásnak ezen nyilatkozatát követően nem lesz  • adóelőleg-bejelentési,
   -bevallási, és -fizetési kötelezettsége, valamint

  • adóbevallás-benyújtási kötelezettsége.     Eljárási illeték     Illetékmentes lesz 2013. január 1-től
  a magánszemélyek és egyéni vállalkozók fizetési könnyítés és adómérséklés
  iránti kérelme.  A gazdálkodók fizetési könnyítés
  iránti kérelem esetén 10.000 Ft eljárási illetéket  kell fizetniük.  Fellebbezés esetén a gazdálkodó
  szervezet illetékminimuma 15.000 Ft.     Nem kell eljárási illetéket
  fizetni:
  • a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasítása,


  • az eljárás megszüntetése,


  • adóbevallásról készített másolat esetén.     Az adózáshoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  Art = Az adózás rendjéről
  szóló módosított 2003. évi XCII. törvény  Htv = A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény  Ket =A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
  szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  Gjt = A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII.
  törvény  Itv = Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény


  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot január 26-án, és február 2-án pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb január 26-án jelenik meg.

  Időjárás