Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. január 16., kedd
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Pályázati kiírás a művelődési ház intézményvezetői álláshelyére

  Jelentkezni 2012. április 24-ig lehet.  Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Petőfi Sándor Művelődési Ház intézményvezető (magasabb vezető) álláshely betöltésére. 


   


  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 


   


  A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól - 2012. augusztus 16-tól 2017. augusztus 15-ig.


   


  A munkavégzés helye: 2141 Csömör, Vörösmarty u. 1.


   


  Munkaidő: teljes munkaidő.


   


  Az állás betöltésének kezdete: 2012. augusztus 16.


   


  A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza.


   


  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.


   


  Pályázati feltételek:


  - Felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy 


  nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,


  - a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzése


  - közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat.


   


  A pályázat benyújtásának határideje: a KSzK honlapján (www.kozigallas.gov.hu) történő megjelenést követő 60 nap (2012. április 24.)


   


  A pályázat elbírálásának határideje:


  A véleményezési határidő lejárta utáni képviselő-testületi ülésen.


   


  A pályázat részeként benyújtandó iratok:


  - szakmai önéletrajz


  - vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel


  - oklevél, diploma másolat


  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


  - nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul


  - nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson


  - nyilatkozat, hogy eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.


   


  Pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Csömör Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.), Fábri István polgármesternek címezve.


   


  További információ telefonon kérhető: 28/544-048 (Polgármesteri Titkárság)
  A borítékra kérjük ráírni:


  „Pályázat a Petőfi Sándor Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére.”


  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot január 12-én és január 26-án, pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb január 26-án jelenik meg.

  Időjárás