Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. január 18., csütörtök
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Lakossági fórumok és közmeghallgatás

  Közmeghallgatást, és több témában is lakossági fórumokat tartott Csömör Nagyközség Önkormányzata.


  Önkormányzati
  hitelátvállalás: mese habbal     A
  jövő évi önkormányzati költségvetés akár több tízmillió forinttal is kevesebb
  lehet, hiszen az állami hitelátvállalásokkal egy időben az önkormányzatok
  bevételeiből egyre több elvonást terveznek. Csömör számára ez jövőre kb. 30-50
  millió forintos költségvetés csökkenést eredményezhet, ami a saját fejlesztési
  keret egyharmadát jelenti.     Többek között a jövő évi költségvetési
  koncepció és annak sarokszámai volt az egyik témája annak a
  település-fejlesztési fórumnak, amelyet 2012. november 28-án tartott az
  önkormányzat Csömör civil szervezeteinek, intézményeinek,
  pártalapszervezeteinek vezetői, egyházi közösségeinek, nagyobb vállalatainak
  képviselői, illetve a település közismert személyiségei, díszpolgárai, kitüntetettjei
  részvételével.  A fórum három fő
  téma köré épült. Fábri István polgármester
  „Város vagy falu?" címmel a nyári lakossági közvélemény-kutatás eredményeit
  ismertette. Az elemzést többlépcsős előkészítő munka előzte meg, az
  önkormányzat széles körű társadalmi vitát kezdeményezett Csömör várossá
  nyilvánításának kérdésében. Az ezzel kapcsolatos munka legfontosabb elemeiként
  februárban a mostanihoz hasonló körben település-fejlesztési fórumot tartottak,
  illetve szakértői elemzést készíttettek a várossá nyilvánítás előnyeiről és
  hátrányairól, különös tekintettel a pénzügyi-pályázati lehetőségekre.  A fórum másik
  témájaként dr. Katona Péter jegyző tartott ismertetőt a járási rendszer
  kialakításának hatásairól, majd Eigler
  Tamás,
  a Pénzügyi, Ellenőrző és
  Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette
  az önkormányzat jövő évi pénzügyi kilátásait, valamint az állami
  hitelátvállalás pénzügyi hatásait. A költségcsökkentés a csömöri
  önkormányzatot nem kis feladat elé állítja, hiszen a hiányt valamiből fedeznie
  kell, így előfordulhat az a helyzet is, hogy vagy a fejlesztésekre, vagy az
  intézmények költségvetésére fordított összegeket kell majd csökkentenie.  A fórumon több
  mint negyven meghívott vendég, többek között Mandur László országgyűlési képviselő, Keményné Koncz Ildikó, a Raiffeisen Bank önkormányzati
  üzletágvezetője, Madaras Attila, a
  Belügyminisztérium település-fejlesztési szakértője is részt vett, akik mint
  Csömörön élő szakemberek fűztek szakmai észrevételeket, javaslatokat az egyes
  témákhoz.     Fókuszban
  a 3-as számú bekötőút és a falu közbiztonsága     Közmeghallgatást
  tartott november 19-én az önkormányzat képviselő-testülete a művelődési házban,
  melyen négy fő témát ismertetett a község vezetése az érdeklődő csömöri
  polgárokkal, akik észrevételeikkel, javaslataikkal segítették a problémák
  megoldását.     Elsőként Fábri István polgármester tartott tájékoztatót a Rét utcai („3-as számú") bekötőút építéséről. Az út építésének
  tervét még az előző önkormányzat hagyta jóvá és engedélyezte 2008-ban. A
  jelenlegi önkormányzati vezetés egy, már minden szempontból jóváhagyott és a
  hatóságok által engedélyezett tervdokumentációt örökölt. Több probléma
  megoldása ügyében azonban egyeztetéseket kezdeményeztek az építtetővel és a
  kivitelezővel. Az önkormányzat vezetése komoly konfliktust vállalva közölte, csak
  abban az esetben járul hozzá az út átadásához és forgalomba helyezéséhez, ha a
  legfontosabb forgalombiztonsági követeléseiket teljesítik. Ennek eredményeként
  sikerült elérni, hogy a Laki sarkon szabályos
  körforgalom épül
  a faluba érkező forgalomlassítás érdekében, továbbá új buszforduló kerül kialakításra a
  jelenlegi helyén. A korábbi tervben nagyon rossz megoldásként a Szedervölgyi-erdő
  mellé helyezték volna át a megállót, ami nem csak messze van, hanem onnan se
  járda, se gyalogos-átkelőhely nem vezetett volna. Egyesített gyalogjárda és kerékpárút épül a belterületi szakaszon,
  a Laki saroktól a Rét utcáig. Elterjedt az a téves információ, hogy az eredeti
  tervekben szerepelt volna egy gyalogjárda és egy kerékpárút is, a teljes út hosszában.
  A valóság azonban ezzel szemben az, hogy az önkormányzat 2008-ban lemondott
  erről, sőt, hozzájárult ahhoz, hogy a szabályokkal ellentétben a belterületi
  szakaszon se épüljön járda. Földút kerül
  kialakításra
  az úttal párhuzamosan. Erre azért van szükség, hogy a fő
  rekreációs területünkön keresztül haladó új aszfaltút mellett is biztonságosan
  közlekedhessenek a gyakran erre járó lovasok, kerékpárosok, sportolók,
  kirándulók és mezőgazdasági járművek. Az új patakhíd mellett a gyalogosok,
  kerékpárosok, lovasok és mezőgazdasági járművek biztonságos közlekedésének
  biztosítására kiépített gázló és
  gyalogos fahíd épül
  . Az eredeti terveknek megfelelően a régi Paraszthidat
  statikai okokból sajnos elbontották, nem lehetett megmenteni. A pótberuházások
  plusz költségeinek jelentős részét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
  finanszírozza, de az önkormányzat is hozzájárul 20 millió Ft értékben. A
  tervmódosítások miatt az út átadására és forgalomba helyezésére 2013. április
  végén kerül sor.  Fábri István polgármester és dr. Katona Péter jegyző a járások
  létrehozásával
  kapcsolatban tartottak tájékoztatót. 2013. január 1-től több évtized után ismét járási rendszer lesz majd
  Magyarországon. Ez az eredeti tervek szerint azt jelentette volna Csömör
  esetében, hogy a helyi polgároknak számos ügy intézése miatt a járási
  központba, Gödöllőre, vagy a járási kirendeltségre, Kistarcsára kellett volna
  utazniuk. A helyi képviselő-testület azonban ezt nem fogadta el és nem írta alá
  a járási szerződést. A Pest Megyei Kormányhivatallal végül sikerült
  megállapodni abban, hogy Csömörön is nyíljon járási kirendeltség, így minden
  olyan ügyet, amit eddig a helyi polgármesteri hivatalban lehetett intézni, 2013
  januárjától is Csömörön, az itteni járási kirendeltségen intézhetnek a
  polgárok. (Azóta már kiderült, hogy az építéshatósági ügyintézést is
  központosítják, ezért most az önkormányzat azon dolgozik, hogy minél kevesebbet
  kelljen az ügyfeleknek Gödöllőre utazniuk.)  Az általános iskola és zeneiskola jövőjéről tartott
  ismertetőt Tormay-Lesták Mária képviselő,
  az Oktatási-, Sport és Kulturális Bizottság elnöke. 2013 januárjától a helyzet
  lényegesen megváltozik: az államosítás miatt a Krammer Teréz Zeneiskola és a
  Mátyás Király Általános Iskola szakmai munkája állami irányítás alá kerül. A
  képviselő-testület 2012 októberében, határozatban vállalta mindkét intézmény
  működtetését a központi normatívát meghaladó jelentős plusz költségek
  biztosításával, melyet az önkormányzat egyéb bevételeiből fedez majd. (Ezt az
  ország több mint háromezer önkormányzata közül alig több mint kétszáz
  válallta.) Ez azonban csak az intézmény-működtetési (épületfenntartás,
  karbantartás, technikai személyzet bére stb.) feladatokat foglalhatja magában,
  a szakmai irányítást mindenképpen központosítják.  A térfigyelő-kamerarendszer működtetéséről tartott ismertetőt Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és
  Közbiztonsági Bizottság elnöke. A
  településen kialakítás alatt lévő kábeltelevíziós hálózat megépítése
  lehetőséget adott arra, hogy ezzel egyidejűleg a térfigyelő kamerarendszert is
  ki lehessen építeni. A bizottság több cégtől kért be ajánlatot a kivitelezésre,
  így került kapcsolatba az Erando Kft.-vel. A cég vezetője, Kandolka Károly Csömörön él, ezért a tárgyalások során
  felajánlotta, hogy igényeink szerint, ingyenesen kiépíti településünkön a
  térfigyelő-kamerarendszert. Ez meg is történt, a rendszer eddigi működése pedig
  már igazolta a hozzá fűzött reményeket.  A
  közmeghallgatás második felében megjelent csömöri
  polgárok fogalmazták meg kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat.
  A
  legtöbb hozzászólás a 3-as számú
  bekötőút építéséhez
  érkezett. Nagy
  Zoltán
  érdeklődött, hogy az M0-s és 3-as bekötőút kereszteződésénél lesz-e
  közvilágítás. Fábri István polgármester
  elmondta, hogy a külterületi utakon általában nincs közvilágítás, így ide sem
  tervezik, hiszen ennek kiépítése nagyon sok pénzbe kerülne, és
  közlekedésbiztonsági előírások sem indokolják. Koronczai Gábor az új bekötőút jelenlegi lezárását kifogásolta. A polgármester
  elmondta, a bekötőút egyelőre még hivatalosan nincs forgalomba helyezve, az út
  átadására és forgalomba helyezésére 2013. április végén kerül sor, addig az utat nem lehet használni. Kádas Sándor megemlítette, hogy a bekötőutat veszélyesnek tartja,
  fennáll a veszélye, hogy a faluba érkezve sem fognak lassítani az autósok, ezért
  forgalomlassító táblák kihelyezését javasolja. Koronczai Gábor a régi Paraszthíd helyetti gázlót kifogásolta, a
  területen lévő emelkedő miatt a vontatótraktorok áthaladását kétségesnek látja.
  A közbiztonsági témához is több
  hozzászólás érkezett, többek között Henk
  Istvántól
  , aki szerint a HÉV-megállónál a hajnali órákban szükség lenne rendőri
  jelenlétre az ott randalírozó fiatalok megfékezésére. Soós Árpád csatlakozva az előtte szólóhoz elmondta, hogy a
  Kistarcsai út legvégén gyakori a gyanús alakok megjelenése, ezért kérte, hogy
  vizsgálja meg az önkormányzat olyan térfigyelő kamera elhelyezését is, amely a
  földutat „látja". Biró Attila alpolgármester
  a felvetésre reflektálva elmondta, hogy a kamerák használhatóságát a
  közvilágítás is befolyásolja, melynek kiépítése ezen a területen meglehetősen
  költséges lenne, de az önkormányzat meg fogja vizsgálni a közvilágítás
  kiépítésének lehetőségét. Hadházi István
  arról érdeklődött, hogy a kamerarendszert tudja-e az önkormányzat
  sebességmérésre is használni. Pásztor
  Sándor
  képviselő válaszában
  elmondta, hogy a törvény erre nem ad lehetőséget az önkormányzatoknak.  A
  közmeghallgatáson résztvevők még számos más, a fenti témákhoz szorosan nem
  kapcsolódó kérdést is felvetettek. Többek között a közvilágítással, csatornarendszerrel,
  utak és járdák állapotával kapcsolatban érkeztek hozzászólások.     Csömör legyen város
  vagy maradjon falu?  Fórumok a lakossági
  közvélemény-kutatás eredményeiről     A
  nyári lakossági közvélemény-kutatás eredményeiről több fórumon is tájékoztatót
  tartottak decemberben.     Az önkormányzat munkatársai, illetve a
  közvélemény-kutatásban résztvevő kérdezőbiztosok részvételével december 3-án Fábri István polgármester tartott
  előadást a kutatás eredményeiről. A Csömöri Civil Egyesület a Civil Klub keretében
  pedig a lakosság számára tartott ismertetőt december 7-én, de a november 28-i
  településfejlesztési fórum résztvevői is megismerhettek adatokat a felmérésből.  A személyes
  megkeresésen alapuló felmérésre 2012 június-júliusában került sor. Összesen 2 227
  háztartásban válaszoltak a kérdésekre. A kérdőívet úgy állították össze, hogy
  az általános véleménykérdések összevethetőek legyenek a 2004-es vizsgálat
  eredményeivel. A vizsgált főbb témakörök a következők voltak: várossá
  nyilvánítás előnyei és hátrányai; átmenő forgalom és a Kistarcsai-Erzsébet utca
  problémája; elégedettség a települési szolgáltatásokkal és az önkormányzat
  munkájával; közlekedési szokások; sportolás és életmód.  A kutatásból
  több más kérdés mellett a várossá nyilvánítás lakossági támogatottságára is
  választ kaptak a kérdezők. Ennek alapján kiderült, hogy a kérdésben teljesen
  megosztottak a csömöriek: a válaszadók 43 %-a egyelőre nem, míg 40%-a támogatja
  Csömör várossá nyilvánítását, de igen sokan (17%) vannak azok is, akik még nem
  tudnak állást foglalni a kérdésben.     Közvélemény-kutatás     A kutatás eredményeiről a januári
  Hírmondóban jelenik meg részletes összeállítás.
   


  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot január 12-én és január 26-án, pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb január 26-án jelenik meg.

  Időjárás