Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. január 21., vasárnap
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Közvélemény-kutatás 2012

  1. rész: A várossá nyilvánítás támogatottsága  Csömör Nagyközség Önkormányzata 2012
  nyarán közvélemény-kutatást végzett a falu polgárai körében aktuális települési
  kérdésekről. A vizsgálat az eddigi legnagyobb léptékű véleményfelmérés Csömör
  történetében: több mint kétezren mondták el véleményüket.  Most induló sorozatunkban tematikusan,
  az egyes kérdéseket külön-külön bemutatva ismertetjük a kutatás érdekesebb
  eredményeit.     Adatfelvétel
  módja:

  standard kérdőíves, személyes megkeresésen alapuló lekérdezés  Adatfelvétel
  időpontja:

  2012. június-július  Kérdezőbiztosok: Polgármesteri
  Hivatal munkatársai és külső közreműködők  A kutatás vezetője: Fábri István szociológus, polgármester  Az adatfelvétel koordinátora: Kovács Jánosné
  igazgatási osztályvezető  Minta: minden
  csömöri háztartásból (kb. 3 300) 1 fő  Megvalósult
  minta:

  2 227 fő. A nem, életkor és lakóhely (lakókörzet) szerinti reprezentativitást
  biztosító eljárás: statisztikai súlyozás  Kérdőív hossza: 23 fő kérdés,
  az alkérdésekkel együtt összesen 56 kérdés  Összehasonlító
  elemzés:

  az általános véleménykérdések összevethetőek a 2004-es vizsgálat eredményeivel     A
  jelenlegi önkormányzati vezetés 2011 év vége felé kezdett el foglalkozni a
  település várossá nyilvánításának lehetőségével. Azóta már két fórumot is
  tartottak ebben a témában, illetve a helyi médiumokban is többen véleményt
  nyilvánítottak a kérdésről. Az ilyen alapos előkészítés igen ritka
  Magyarországon: a települések vezetése általában egyedül eldönti, hogy
  kezdeményezi-e a várossá nyilvánítást.     A csömöriek többsége (60%) 2012
  nyarán már hallott arról, hogy az önkormányzat elkezdte megvizsgálni a település várossá nyilvánításának
  a lehetőségét, annak előnyeit és hátrányait. Feltehetően a fiatalok kevéssé követik a helyi közéletet, mint
  az idősek. Amíg a 25 év alattiaknak a fele hallott a kezdeményezésről, korosztályonként
  felfelé lépkedve folyamatosan növekszik ez az arány: a 6o évnél idősek körében 70 százalék volt a terv ismertsége. Nem meglepő az
  sem, hogy az újonnan
  beköltözők még kevésbé tájékozottak a helyi ügyekben. Minél régebben él valaki a faluban, annál valószínűbb, hogy hallott ezekről a tervekről. Az újonnan beköltözők között körülbelül 4o százalék hallott a várossá nyilvánítás felvetéséről.
  Akik már évtizedek éve itt élnek, vagy itt is születtek, 7o százalékuk tudott az ügyről.        Feltűnő, hogy a várossá nyilvánítás kérdésében
  szinte teljesen megosztott a lakosság: majdnem fele (44%) ellenezné a kezdeményezést,
  ám majdnem ugyanennyien (39%) vannak azok is, akik támogatnák, ha a település vezetése megpályázná a városi
  rangot. Viszonylag magas (17%) azok
  aránya, akik egyelőre nem tudtak állást foglalni a kérdésben.        Minél
  régebben él valaki a községben, annál kevésbé támogatná, hogy a
  település megszerezze a városi rangot: a
  születésüktől, vagy a már hosszú évtizedek óta itt élők csak mintegy egyharmada, az
  újonnan kiköltözőknek viszont több mint a fele. A várossá nyilvánítás támogatása erősen összefügg az életkorral is,
  hiszen a
  legfiatalabb korcsoportban
  (18-25 év) többségben vannak, akik támogatják (56 százalék), a következő korcsoportban 41 százalék a támogatók aránya, az ennél idősebbek körében viszont már csak 35 százalék. A 26-39 éves korcsoport speciális abból a szempontból, hogy éppen annyian ellenzik a várossá nyilvánítást, mint amennyien mellette vannak (42 százalék), és a bizonytalanok
  aránya is magasabb, mint a fiatalok között (16 százalék).     Különösen érdekesek az eltérések lakókörzetenként.  A Majorszegiliget
  az egyetlen körzet, ahol a válaszadók abszolút többsége (64 százalék) támogatja a városi cím megpályázását. Viszonylag nagy még a támogatottsága
  a Középhegyen (45 százalék), ahol az ellenzők aránya csak 3o százalék körül van; ugyanakkor 23 százalék nem tudja, hogyan vélekedjen az ügyről. Alacsony a támogatottság a Szőlőhegyen - 26 százalék - , az Ófaluban (31 százalék) és a Laki hegyen (34 százalék).  Nagyjából
  a teljes átlag körüli a támogatottság
  az Újtelepen és a Hőstelepen (38 százalék), a Körmendin és a „Madár" utcákban (37 százalék). A legnagyobb az elutasítottsága az ügynek - ami egy-két százakkal meghaladja az 50 százalékot - a Szőlőhegyen, az Ófaluban és a Laki hegyen van.

  °       
  °       
  °       
  °       
  °       
  °       


  A
  terv ellenzői egy nyitott kérdés keretében fejthették ki részletesebben ellenérzésük okait. Úgy tűnik, az ellenzők többsége jobban szeretné, ha falusias jellegű település maradna Csömör. Attól tartanak, hogy a várossá válással
  egyúttal megváltozna a lakóhely jellege, miliője, ők pedig így szeretik, így szokták meg. Egy kisebb csoport
  úgy nyilatkozott, hogy ők kimondottan a falusi jelleg miatt költöztek jelenlegi lakóhelyükre. Jelentős ugyanakkor azok aránya (1o százalék), akik arról számoltak be, hogy azért nem támogatnák a
  kezdeményezést, mert nincs elegendő információjuk
  arról, hogy milyen előnyökkel és hátrányokkal
  járna a várossá nyilvánítás. Nem kevesen vannak azok, akik úgy vélekednek, hogy egészen egyszerűen semmilyen előnnyel
  nem járna a mostani állapothoz képest, ha Csömör város lenne, így nem látják értelmét a változásnak. Többen tartanak
  attól, hogy a várossá válás népességnövekedést hoz magával, az pedig növekvő forgalmat, azon belül nagyobb átmenő forgalmat, illetve sokasodó építkezéseket, ők viszont mindezeket szeretnék elkerülni, nyugalmat szeretnének a településen.     A
  kérdőívben felvetettük az ellenzők
  számára azt a kérdést, hogy abban az esetben támogatnák-e a várossá
  nyilvánítást, ha az önkormányzat a település szabályozási tervében továbbra is garantálná a falusias, kertvárosi jelleg fennmaradását. Az érintett válaszadók egynegyede ezen feltételek teljesülése mellett megváltoztatná véleményét, és a várossá nyilvánítás mellé állna. További 8 százalék elbizonytalanodott
  erre a felvetésre, kétharmaduk azonban hajthatatlan maradt, és nem változtatna véleményén ezzel a kikötéssel sem.     Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a
  várossá nyilvánítás kérdésében igen nagy megosztottság mutatkozik a csömöri
  polgárok körében. A támogatók között nagyobb arányban vannak a fiatalok, a
  frissen beköltözők és az új településrészeken élők, bár a tősgyökerekes réteg
  nem kis része is szeretné a városi rang elérését. Akik nem támogatják a
  változást, azok általában a falusias jelleg, a nyugalom elvesztésétől félnek,
  így nem meglepő, hogy közülük is többen az átminősítés mellé állnának, ha
  garantálva lenne a település falusias, kertvárosias arculata.     Mikor lehet egy
  település város?  Sokan azt gondolják, hogy a városi rang összefügg a
  lakosságszámmal vagy az intézményhálózattal, az infrastrukturális
  fejlettséggel. Ez azonban tévedés. Magyarországon, ha egy község városi rangot
  akar, egyszerűen kérvényeznie kell azt a köztársasági elnöknél, aki szakértők bevonásával
  dönt a kérdésben. Az is nagy félreértés, hogy a várossá nyilvánítás együtt jár
  az állattartási szabályok szigorításával vagy a bérházak megjelenésével. Ennek
  ékes bizonyítéka, hogy a kérdést társadalmi vitára bocsátó önkormányzat éppen
  olyan szabályozási terven dolgozik, amely a korábbiakhoz képest mindennél
  jobban kizárná a sűrű, pl. sorházas beépítéseket.  Magyarországon jelenleg 300 város van. A 2 900 község
  közül Csömör a harmadik legnagyobb településnek számít a maga mintegy 9 ezer
  állandó lakosával. (A legnagyobb éppen a 9 ezret már meghaladó Kerepes, a
  második a szintén Pest megyei Solymár.)  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot január 26-án, és február 2-án pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb január 26-án jelenik meg.

  Időjárás