Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. január 18., csütörtök
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Intézményvezetői álláspályázat

  Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére.


  Csömör Nagyközség Önkormányzatának
  Képviselő-testülete  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII
  törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet a  Szociális Alapszolgáltatási Központ  intézményvezetői (magasabb vezető)  álláshely betöltésére.     A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony     A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő     A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre (5 évre) 2013. április 01-től 2018. március 31-ig
  szól.  A munkavégzés
  helye:                    
  2141 Csömör, Kossuth Lajos u. 71.  Az állás
  betöltésének ideje:            
  2013. április 1.  A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással
  járó lényeges feladatok:  Az
  intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és
  alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos
  feladatokat az államháztartási törvény tartalmazza.  Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására
  és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
  rendelkezései az irányadók.     Pályázati feltételek:  • az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz.
   melléklete szerinti szakirányú szakképzettség valamint a 15/1998. (IV.30.)
   NM rendelet 2. sz. mellékeltében előírt felsőfokú szakirányú képesítés

  • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy
   felsőfokú szakmai képesítést igénylő, gyermekvédelem, a szociális ellátás,
   az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben
   szerzett szakmai gyakorlat

  • büntetlen előélet

  • szociális szakvizsga.     Előny: vezetői gyakorlat     A pályázat benyújtásának határideje:  • A KSzK honlapján (kozigallas.gov.hu) történő
   megjelenést követő 60 nap.     A pályázat elbírálásának határideje:  • A pályázat benyújtási határidejét követő hatvan
   napon belül, a véleményezési határidő lejárta utáni testületi ülésen.     A pályázat részeként benyújtandó iratok:  • szakmai önéletrajz

  • vezetői program a
   szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

  • oklevél, diploma
   másolat

  • három hónapnál nem
   régebbi erkölcsi bizonyítvány

  • nyilatkozat, hogy a
   pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
   kezeléséhez hozzájárul

  • nyilatkozat, hogy
   nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt

  • nyilatkozat, amely
   szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
   XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele
   szemben nem áll fenn

  • nyilatkozat arról, hogy
   a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő
   tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson

  • nyilatkozat, hogy
   eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
   eleget tesz.     Pályázat benyújtásának módja:  Postai
  úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
  címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.), Fábri István
  polgármesternek címezve.  A
  borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Szociális
  Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére
  .


  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot január 12-én és január 26-án, pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb január 26-án jelenik meg.

  Időjárás