Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. január 21., vasárnap
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Felhívás valamennyi földhasználó számára

  A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatalának tájékoztatása.


  A
  termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás
  részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változása
  következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási
  földhivatalnál) regisztrált földhasználó     köteles bejelenteni:     a)
  magánszemély
  földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és az
  állampolgárságát,  b)
  gazdálkodó
  szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját.     A
  földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében a Magyar
  Országgyűlés döntése alapján módosult a termőföldről szóló 1994. évi LV.
  törvény. A 2013. január 1-ével hatályba
  lépett rendelkezés
  értelmében már nem kizárólag az 1 hektárt meghaladó termőföldterületet
  használó, hanem  valamennyi
  földhasználó köteles bejelenteni a használatát  a
  területileg illetékes járási földhivatalnál.     A
  törvény értelmében földhasználó az is,
  aki termőföld tulajdonjogával rendelkezik és annak használatát nem engedte át
  más személy részére
  .     A
  földhasználati bejelentési adatlap
  beszerezhető
  a földhivataloknál,
  vagy letölthető a www.foldhivatal.hu honlapról.     A
  bejelentést elmulasztó földhasználót az
  földhivatal bírsággal sújtja
  , amelynek mértéke a termőföld
  ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet
  kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.     A
  fentiek alapján 2013. március 30-ig az illetékes járási földhivatalhoz be
  kell nyújtani
  magánszemély földhasználó esetében a személyi
  azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, gazdálkodó
  szervezet földhasználó esetében
  a statisztikai azonosítót.     Amennyiben
  a földhasználó családi gazdálkodónak minősül, a Korm. rendelet alapján a
  családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell jelenteni, valamint szükséges
  annak megjelölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik
  . /Az a
  földrészlet tartozik a családi gazdasághoz, amelyet a megyei Kormányhivatal
  Földművelésügyi Igazgatósága a családi gazdaság használatába regisztrálta./     A
  földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a
  földhivataloknál
  , vagy letölthető a www.foldhivatal.hu honlapról.     A
  bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót az földhivatal bírsággal
  sújtja
  , amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK
  értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás
  minimális összegénél. 
    


  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot január 26-án, és február 2-án pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb január 26-án jelenik meg.

  Időjárás