Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. január 21., vasárnap
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

  A rendkívüli ülést a testület 6 képviselő részvételével tartotta meg.

  Az ülés kezdetén Fábri István polgármester emlékező szavai után a képviselők egyperces némi vigyáz állással és mécses gyújtással emlékeztek meg a július 18-án elhunyt Solymár Péter nyugalmazott evangélikus lelkészről, Csömör Díszpolgáráról.


  1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről.


  Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. (A beszámoló teljes szövege a Polgármesteri beszámolók menüpont alatt olvasható).


  2. Református Egyház beadványának megvitatása


  Eigler Tamás a Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnök röviden ismertette az évek óta húzódó ingatlancserére irányuló ügy részleteit. Tavasszal a református gyülekezet végül úgy döntött, hogy a jelenleg birtokában lévő, az önkormányzattól korábban kapott Temető közben lévő ingatlanon építi meg a templomát és a gyülekezeti házát, lelkész lakását. Nem sokkal utána újabb beadványt nyújtottak be az önkormányzathoz, mivel a Laky villa megszerzéséhez szükséges plusz összeg biztosításához püspöki ígéretet kaptak. A testület többsége ugyanakkor úgy vélekedett, hogy nem önmagában az értékkülönbözet a probléma a település egyetlen önkormányzati tulajdonban levő védett műemlék épületének egyházi célú hasznosításakor, hanem az, hogy a kicsi, eldugott utcában, a falu szélén található ingatlan településfejlesztési szempontból nem alkalmas erre a célra. Fábri István polgármester ugyanakkor a testület nevében biztosította Deák Ferenc gyülekezeti főgondnokot, hogy mindenben támogatja a református egyház otthonteremtését községünkben. Biró Attila szerint az egyházközösség ingatlanvásárlásra szánt összege jó alap lehet az otthonteremtéshez a megfelelő helyen. A testület 4 igen 2 tartózkodás mellett az ingatlancsere tervét nem támogatta.


  3. Mátyás Király Általános Iskola ebédlőjének és tantermeinek bővítése


  Juhos Dávid műszaki osztályvezetője ismertette és beszámolt arról, hogy a községgondnokság az ebédlőbővítés munkáit 2013. július 18-án elkezdte. Ismertette az iskola udvarán levő szolgálati lakásokból kialakítható három tanterem munkálatainak tervét, költségvetését, azok berendezéséhez szükséges eszközlistát. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Biró Attila alpolgármester előterjesztésében tett  javaslatot, miszerint az általános fejlesztési tartalék terhére az önkormányzat elkülönít 4,5 millió Ft-ot a három tanterem kialakítására, azok berendezéséhez szükséges eszközökre, valamint a kibővített ebédlő eszközeire. Az is elhangzott ugyanakkor, hogy ez sajnos nem lesz végleges megoldás, mert a szükséges nagyobb szolgálati lakásból csak októberben hajlandó kiköltözni a korábbi művelődési ház igazgató.


  4.  Hulladékszállítási közszolgáltatás megszervezése 2014. évtől


  Eigler Tamás a Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozó Bizottság elnöke ismertette, hogy a július 11-i képviselő-testületi ülésen elhangzottak alapján a hivatal kidolgozta egy saját közszolgáltató cég alapításának és működtetésének terveit, mivel a törvényi változások 2014-től nem teszik lehetővé, hogy a jelenlegi formában, magánvállalkozó ilyen mértékű bevonásával oldja meg egy település a lakossági hulladék szállítását. A testület 5 igen 1 nem szavazattal úgy határozott, hogy a meglévő, ám lényegében nem működő sport kft. átalakításával létrehozza a szolgáltatás ellátására alkalmas gazdasági társaságot (a sportszakosztályokat és a sportcsarnokot két éve egy új nonprofit sport kft. működteti).


  Ehhez kapcsolódóan döntöttek a a KEOP-1.1.1/C/13 uniós pályázaton való indulásról, amelyen 100 millió Ft-os támogatást remél a település a hulladékszállítás infrastruktúrájának javítására, elsősorban szállító gépjárművek beszerzésével. Az ehhez szükséges 5%-os önerőt a fejlesztési tartalékból biztosítják. Nagy Péter meghívott vendég, a jelenleg szolgáltató Kupac Bt. ügyvezetője szakmai segítségét és jövőbeni együttműködését ajánlotta fel az önkormányzatnak. 


   


  5. Laky sarki játszótér, park költségkeretének meghatározása


  Biró Attila előterjesztésében a település komoly hiányosságaként értékelte, hogy egyes településrészeken egyáltalán nincsenek közösségi funkciójú közterületek. Ilyen a Középhegy és a Laky sarok környéke is, ezért itt az önkormányzat többirányú fejlesztést is tervez. A 3-as bekötőút és az ahhoz kapcsolódó körforgalom elkészülésére azonban nincs értelme tovább várni, ezért a park és a játszótér megépítését érdemes nyáron elkezdeni. A munkákat a Csömöri Községgondnokság végzi majd, ami egyrészt az igényes minőségi munkára jelent garanciát, másrészt lényegesen olcsóbb, mintha külső vállalkozót bíznának meg. A testület 5 igen és 1 tartózkodás mellett 8,9 millió Ft-ot fogadott el a park és a játszótér létrehozására. 


  6. "Csömör nagyközség szennyvíztisztításának korszerűsítése" című KEOP-7.1.0./11-2013-0028 számú projekt előkészítéséhez szükséges közbeszerzési/beszerzési szakértő cég kiválasztása


  A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag megszavazta, Biró Attila alpolgármester előterjesztését, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó ANPAST Kft.-t bízza meg a szennyvíztisztító telep fejlesztését és kapacitásbővítését célzó pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési feladatok ellátásával. A pályázatkészítés és tervdokumentáció összege 14,1  Ft lesz, melyből közel 12 millió forintot pályázati  forrásból  fedeznek. A pályázat kedvező elbírálása esetén a szennyvíztisztító korszerűsítését 95%-os európai uniós támogatással valósítják majd meg. 


  7.Közbeszerzési Szabályzat módosítása értékhatár alatti beszerzés esetén


  Eigler Tamás a Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozó Bizottság elnökének előterjesztése alapján a testület módosította a közbeszerzési szabályzatát. Ennek értelmében 1 millió Ft alatt a polgármester választja ki a legkedvezőbb ajánlatot, 1–5 millió Ft között a pénzügyi bizottság, 5 millió Ft felett pedig a képviselő-testület.


  8. Területvásárlási igény önkormányzati ingatlanra


  Biró Attila alpolgármester javasolta, hogy ingatlaneladással is támogassák a legnagyobb helyi adózó és legnagyobb foglalkoztató Procter & Gamble - Hyginett Kft. fejlesztési terveit. A telephely bővítésére kért, mindössze 117 négyzetméteres terület eladását a hivatalos értékbecslés alapján 580 ezer Ft-os áron egyhangúlag támogatta a testület, továbbá az ingatlant gazdasági-ipari területté minősítetté át. 

  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot január 26-án, és február 2-án pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb január 26-án jelenik meg.

  Időjárás