Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. január 21., vasárnap
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott üléséről

  A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg ülését. 


  1.) Tájékoztató
  az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről  Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi
  ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati
  intézkedéseiről.   (A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók -
  Települési krónika
   
  menüpontjában olvasható).     2.)
  Pályázati hozzájárulás a Szlovák Ház fejlesztéséhez  Fábri István polgármester tájékoztatta a
  testületet arról, hogy pályázati lehetőség adódott a Szlovák Ház önkormányzati
  tulajdonú épületének felújítására és bővítésére. A pályázatot Szlovákia
  hivatalos intézménye, a külhoni szlovákok hivatala írta ki. A támogatás
  elnyerése esetén kb. 200 négyzetméterrel lehetne bővíteni és felújítani a
  Gorkij fasori épületet. A pályázat feltétele, hogy az önkormányzatnak hozzá
  kell járulnia ahhoz, hogy a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat még 10
  évig használhassa az épületet, ahol már 2006 óta példaértékű hagyományőrző
  tevékenységet folytatnak, és számos kültéri rendezvényt szerveznek. A bővítéssel
  az épületben lehetne elhelyezni a Báló Lipót Kulturális Egyesület falumúzeumi
  kiállítását, amit tavaly nyáron a tetőszerkezet beszakadása miatt kellett
  bezárni.  A
  képviselő-testület  8 igen szavazattal
  egyhangúlag támogatta az előterjesztést.     3.) A Szociális Alapszolgáltatási
  Központ intézményvezetői álláshelyére pályázók meghallgatása  Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság
  elnöke elmondta, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ
  intézményvezetőjének kinevezése március 31-én lejár, ezért pályázatot írtak ki
  az álláshely betöltésére. Kovács Jánosné
  igazgatási osztályvezető elmondta, 3 pályázat érkezett be, ebből kettőt formai
  hibák miatt ki kellett zárni. Fábri
  István
  polgármester Hegyesiné Nagy
  Ibolya
  pályázó meghallgatását követően elmondta, fontosnak tartja, hogy az
  intézmény működését szélesebb körben ismerje meg a település. Szükségesnek
  tartja az aktív szociálpolitika felé történő irányváltást: nagyobb teret kell
  adni a prevenciónak és segíteni az érintetteket, hogy saját lábukra állva
  tudjanak kilábalni nehéz helyzetükből.  A
  képviselők zárt ülésen döntöttek az intézményvezető kinevezéséről. Hegyesiné Nagy Ibolyát 5 évre, 2018-ig
  nevezték ki a Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatójává.     4.) A Petőfi Sándor Művelődési
  Ház érdekeltségnövelő pályázatához önrész biztosítása  Szeltner László, a művelődési ház igazgatója
  kérelmezte az önkormányzattól hangtechnikai és eszközbeszerzési állami
  pályázaton való induláshoz az önrész biztosítását. A művelődési ház
  költségvetésében az önrész összege rendelkezésre áll, de pályázati feltétel az
  önkormányzati hozzájárulási nyilatkozat.  A
  testület 8 igen szavazattal határozatot hozott az önrész biztosításának
  szándékáról.     5.) Az Éless-Szín 2013. évre
  vonatkozó támogatása   Eigler Tamás képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság
  elnökhelyettese elmondta, a testület 2012 őszétől az Éless-Szín Társulat
  támogatásával visszahozta a színjátszást Csömörre, üde folttal gazdagítva a
  település kulturális életét. Dr. Éless
  Béla
  ügyvezető 2013-ra vonatkozóan 10 színházi előadásra - ebből kettő
  bemutató -, valamint 5 klubelőadásra tett javaslatot.  A
  képviselők 6 igen, 2 tartózkodás mellett 3 millió forintot szavaztak meg a
  társulat támogatására.     6.) Javaslat Csömör települést
  bemutató kiadvány megalkotására  Fábri István polgármester vázolta azt a
  hiányosságot, hogy nem létezik a nagyközségről egy olyan kiadvány, amely
  tartalmilag és megjelenését tekintve is megfelelő részletességgel, igényesen
  mutatja be a település különböző értékeit, illetve hasznos és teljes körű
  információt nyújt Csömörről. Több külső és belső kommunikációs munkatárssal,
  szakértőkkel való egyeztetést követően megszületett egy Csömörről szóló könyv
  kiforrott elképzelése. A kiadvány írása, szerkesztése ebben az évben
  elkezdődne, és jövőre jelenne meg.  A
  testület 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a településnépszerűsítő könyv
  elkészültét, és 800 ezer forintot különített el a 2013-as költségvetésből
  szerzői díjakra.     7.) Stratégiai zajtérkép
  készítése  Biró Attila alpolgármester beszámolt arról,
  hogy a környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről hozott kormányrendelet
  szerint az önkormányzatoknak stratégiai zajtérképet kell készíteniük. A
  zajtérkép segítségével kidolgozhatók a zajcsökkentési intézkedések, így
  csökkentve a lakosság terhelését. Csömör Nagyközség Önkormányzata 2007-ben
  jóváhagyott egy zajtérképet, de ezt a kormányrendelet szerint 5 éveként felül
  kell vizsgálni, ezért javasolja úgy zajtérkép elkészíttetését.  A
  képviselők 8 igen szavazattal hozzájárultak a zajtérkép elkészíttetéséhez.     8.) Szemétszállítási rendelet
  módosítása  Marosi Éva pénzügyi osztályvezető elmondta,
  hogy tavaly év végén változott a hulladéktörvény, mely értelmében 2013-ban a
  szemétszállítási díjat legfeljebb 4,2%-kal lehet megemelni. A szemétszállítási
  közszolgáltatást végző Kupac Bt. szerződése szerint 8%-os díjemelést
  alkalmazhatna, de erre a törvény már nem ad lehetőséget. A törvényváltozás
  miatt a helyi hulladéklerakó KER-HU Kft. már nem minősül közszolgáltatónak,
  ezért koncessziós szerződése értelmében megteheti, hogy az infláció mértékével,
  5,2%-kal emelje a díjait, valamint az új adó miatt 3 000 Ft/tonna lerakási
  illetékkel. Az új adónem bevezetése 8 millió forint többletkiadást jelent az
  önkormányzatnak.  A
  testület 8 igen szavazattal elfogadta a szemétszállításra vonatkozó 4,2%-os
  díjemelést.     9.) A Kacsóh Pongrác úti óvoda
  nyílászáróinak cseréje  Kósa István képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző
  és Vállalkozási Bizottság elnökhelyettese javaslatot tett a Kacsóh Pongrác úti
  óvoda nyílászáróinak cseréjére. Az épület ablakai elavultak, korszerűtlenek,
  költséghatékonysági és energiatakarékossági szempontból nem megfelelőek. A
  gyermekek számára a nyílászáró cseréje nélkül nem lehetne megfelelő környezetet
  biztosítani. Antal Réka, a szülői
  testület tagja kérte a képviselőket, hogy döntésüknél vegyék figyelembe azt,
  hogy a gyermek immunrendszere még fejletlenebb, az állandó huzat és a hideg
  miatt komfortérzetük nem biztosított.  A
  képviselők 6 igen, 2 tartózkodás mellett döntöttek a nyílászárók cseréjéről.     10.) A Krammer Band működésének
  2013. évi támogatása  Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző
  és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, hogy kérdéses, hogy az állam a
  Krammer Band további működtetésének költségeit vállalná. A zeneiskola
  igazgatója kérte az önkormányzat anyagi támogatását a Krammer Band működési
  költségeinek fedezésére, valamint a Fúvószenekar utazási költségeihez való
  hozzájárulást a külföldi fesztiválokon való részvételhez.  A
  képviselők 8 igen szavazattal 1 420 000 Ft-ot biztosítottak a Krammer
  Band működési költségeire, valamint 
  150 000 forinttal hozzájárultak a Fúvószenekar utazási
  költségeihez.     11.) A 2012. évi költségvetésről
  szóló rendelet módosítása  Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző
  és Vállalkozási Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet arról, hogy a
  rendelet módosítására azért van szükség, hogy a tényszámokat a költségvetéshez
  igazítsák.  A
  testület 8 igen szavazattal támogatta a rendelet módosítását.     12.) Csömör Nagyközség
  Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása  Fábri István polgármester elmondta, hogy a
  2013. évi költségvetésben jelentős adóbevételektől esik el az önkormányzat, az
  intézmények állami támogatása pedig változó: az óvoda központi támogatásai
  közelítenek a 100%-os állami támogatottság felé; idén először közművelődési,
  könyvtári feladatokra is ad az állam támogatást. A többi intézmény esetében a
  kapott támogatás meg sem közelíti a működtetési kiadásokat. Az önkormányzatnak
  2013-tól van lehetősége fejlesztésekre, amit önerőből és pályázati forrásból
  fog finanszírozni. A 1,5-2 éves településfejlesztési tervben az egyes
  településrészek, a közlekedés és közbiztonság, valamint az intézmények
  fejlesztése kerül fókuszba.  Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és
  Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, stabil és óvatosságra törekvő a
  költségvetési rendelet, de vannak bizonytalansági tényezői, ami az iparűzési
  adó behajthatóságából és a csökkenő cégbevételekből ered. Az önkormányzat
  2013-ban hitel felvételét továbbra sem tervezi.  A
  képviselő-testület a bizottsági javaslatok után 8 igen szavazattal elfogadta az
  önkormányzat 2013. évi költségvetését.     13.) „Az év pedagógusa" cím
  adományozásáról szóló rendelet módosítása  Eigler Tamás képviselő, az Oktatási, Sport-
  és Kulturális Bizottság elnökhelyettese elmondta, hogy a bizottság javasolja
  „Az év pedagógusa" cím adományozásával kapcsolatban egy anonim szavazatok
  leadását biztosító urna beemelését a rendeletbe, mint jelöltállítási
  lehetőséget. Jelenleg az intézményvezetők, a nevelőtestületek, a szülői
  szervezetek, a diákönkormányzat és az oktatási bizottság tehetnek javaslatot az
  év pedagógusa személyére.  A
  testület 8 igen szavazattal támogatta a rendelet módosítását.     14.) Javaslat a díszpolgári cím,
  valamint a Csömör Községért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló
  rendelet módosítására  Eigler Tamás képviselő, az Oktatási, Sport- és
  Kulturális Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy az önkormányzat
  rendeletben fogadta el, hogy milyen feltételek mellett adható ki a díszpolgári
  cím, valamint a Csömör Községért emlékérem kitüntetés. Az elismerésekkel járó
  pénzjutalom jelenleg differenciált. A bizottság véleménye szerint mindkét
  elismerés egyenlő súlyú, így javasolják a kitüntetésekhez azonos összegű,
  200 000 Ft-os pénzjutalmat adjon az önkormányzat. Dr. Szarka Zsuzsanna javasolta az összeg 300 000 Ft-ra
  emelését, míg Fábri István polgármester 250 000 Ft-ra tett javaslatot.  A
  képviselők 7 igen, 1 tartózkodás mellett 250 000 Ft-ban állapították meg a
  kitüntetésekhez járó pénzjutalmat.     15.) Javaslat Csömör Nagyközség
  országgyűlési választási körzetbesorolásának módosítására  Fábri István polgármester elmondta, hogy az
  elmúlt két évben a Magyar Országgyűlés jelentős választójogi reformot hajtott
  végre, melynek részeként csökkent az egyéni országgyűlési körzetek száma, és az
  új körzeti beosztás szerint Csömört a Dunakeszi központú választási körzethez
  sorolták.  A
  döntés értelmetlen, hiszen településünket több évszázados története a gödöllői
  térséggel köti össze. Az önkormányzatnak kezdeményeznie kell a
  körzetátsorolást, de az csak a következő (a 2014-esen még nem) választásokkor
  léphet érvénybe.  A
  testület 8 igen szavazattal támogatta a javaslatot.     16.) Egyes tiltott, kirívóan
  közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül
  helyezése, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
  jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása  Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető
  ismertette, hogy 2012-től megszűnt az önkormányzatok szabálysértési tényállást
  megállapító hatásköre, illetve a jegyző szabálysértési hatósági jogköre is. Az
  Alkotmánybíróság azonban felhatalmazást adott a helyi önkormányzatoknak, hogy
  rendeletben meghatározhassanak tiltott, kirívóan közösségellenes
  magatartásokat, s e magatartások elkövetőivel szemben szankciókat
  alkalmazhatnak.  A
  képviselő-testület 8 igen szavazattal hozzájárult a rendelet megalkotásához.     17.) A Pest megyei Flór Ferenc
  Kórház Újszülött-Csecsemő- és Gyermekosztályának támogatása  Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság
  elnöke elmondta, hogy a bizottsághoz egyesületi támogatási kérelem érkezett be,
  mely azt a célt szolgálja, hogy a kistarcsai kórház újszülött osztályának részére
  újraélesztő készüléket vásároljanak és azt átadják az intézménynek.  A
  képviselők 100 000 forint támogatás szavaztak meg az újraélesztő készülék
  megvásárlásához.     18.) Csömör Nagyközség
  Önkormányzatának adósságkonszolidációs eljárásban való részvétele  Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette,
  hogy a hitelátvállalás megállapodásának aláírásához a testület előzetes
  nyilatkozata kell határozati formában arról, hogy részt kíván venni az
  adósságrendezési folyamatban, és hogy az önkormányzat nem áll adósságrendezési
  eljárás alatt.  A
  képviselők  8 igen szavazattal
  hozzájárultak a nyilatkozattételhez.     19.) Csömör Nagyközség
  Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Polgármesteri Hivatal
  Alapító Okiratának módosítása  Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető
  tájékoztatta a testületet arról, hogy az új önkormányzati törvény változása
  miatt az önkormányzat SZMSZ-ét és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát
  módosítani kell a törvényben meghatározott kritériumok szerint.  A
  képviselők 8 igen szavazattal hozzájárultak a módosítások bejegyzéséhez.     20.) Csömör Nagyközség
  Önkormányzata vagyonrendeletének módosítása  Dr. Katona Péter jegyző javasolta az önkormányzat
  vagyonrendeletének törvényes keretek által megengedett módosítását a
  rugalmasabb ügyintézési lehetőségek miatt.  A
  testület 7 igen szavazattal elfogadta a módosítást.     21.) Képviselők, hivatali vezetők
  közérdekű bejelentései  Fábri István tájékoztatást adott a
  képviselőknek arról, hogy az óvodabővítéssel kapcsolatos szülői
  munkaközösséggel való megbeszélésen felmerült egyes gyerekek magánóvodai
  elhelyezése a férőhely-hiány miatt, amelynek költsége az önkormányzatot
  terhelné.  Biró Attila elmondta, hogy az önkormányzat
  tulajdonában Gödöllőn lévő 5 hektár területű erdőt gázvezeték miatt szolgalmi
  joggal terhelnék.  Boross Jenő képviselő beszámolt arról, hogy
  kóstoló bizottság alakult az új közétkeztetési szolgáltató minőségi
  ellenőrzésére. A bizottságban az óvoda, iskola, a szülői munkaközösségek és az
  önkormányzat képviselői vesznek részt, kiegészülve dietetikus szakértővel. A
  többszöri, bejelentkezés nélküli ellenőrzéseken minden alkalommal megfelelő
  volt az étel minősége és mennyisége, ízletes és elegendő mennyiségű ételt
  szolgálnak fel. A képviselő problémaként említette, hogy az iskolában nagyon
  lerövidült a gyerekek étkezési ideje.     - Zárt ülés -  1.)  A Szociális Alapszolgáltatási Központ
  intézményvezetői álláshelyére beérkező pályázatok elbírálása  A
  képviselő-testület döntött arról, hogy 5 év időtartamra Hegyesiné Nagy Ibolyát
  nevezi ki a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjének.


  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot január 26-án, és február 2-án pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb január 26-án jelenik meg.

  Időjárás