A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését. 

"/> Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről - Csömör Nagyközség
Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. január 21., vasárnap
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

  A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését. 


  1.)
  Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és
  intézkedéseiről  Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi
  ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati
  intézkedéseiről.   (A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók -
  Települési krónika menüpontjában olvasható).     2.) Petőfi Sándor Művelődési Házban nyári táborok
  megtartásához terembérleti díj megállapítása      Szeltner László, a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója
  kérvényezte a képviselő-testülettől, hogy nyári táboroztatásra engedélyezzék
  kedvezményes terembérleti díjak kialakítását. Fábri István polgármester aggályosnak tartja a kedvezmény nyújtását
  abban az esetben, ha vállalkozók szervezik azokat, és nem vállalják egyúttal
  azt, hogy kedvezőbb áron kínálják a táboroztatást. A polgármester kérte a
  konstrukció újragondolását, illetve támogathatónak vélte azzal a kitétellel,
  hogy a 2013. évi nyári szünetre és kizárólag gyerektáboroztatás esetén legyen
  érvényes.     A képviselő-testület 8 igen szavazattal támogatta a
  kedvezményes terembérleti díjak kialakítását a polgármester által
  megfogalmazott kritériumok beépítésével az erről szóló határozatba.     3.) A 2013‒2014. évi társasági adós sportpályázathoz
  önrész megállapítása                   Eigler
  Tamás
  , a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, hogy a
  sportcsarnok épületének felújítását, állagmegóvását pályázati forrásokból
  próbálja megoldani az intézmény vezetője. A pályázatokon való indulásnak az a feltétele,
  hogy az önkormányzat biztosítsa az önrészt. Az intézmény azonban kéri az eredetileg
  8 millió forint összegű önrész megemelését 10 millió forintra, mert az idei
  pályázat pontatlansága miatt néhány felújítási munkát ki kellett venni, amelyek
  azonban megkerülhetetlenek.     A képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a
  sportcsarnok vezetőjének kérését.     4.) Árpád utca felújítására műszaki ellenőr kiválasztása  Juhos
  Dávid műszaki osztályvezető elmondta, hogy az Árpád utca felújítási
  munkálatainak elvégzésére közbeszerzési eljárást indított el az önkormányzat. A
  közbeszerzési eljáráshoz és a munkálatok felügyeletéhez műszaki ellenőrt kell
  kiválasztani. Az önkormányzat több árajánlatot kért be, a beérkezett
  árajánlatok alapján dönteni kell a műszaki ellenőrzést végző cégről.     A
  testület 9 igen szavazattal a legkedvezőbb ajánlatot tevő Hesta-Bau Kft.-t
  választotta a műszaki ellenőri munkák elvégzésére.     5.) Képviselői körzetfelosztás                                                                                   Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy
  régi lakossági igénynek tesz eleget a testület a körzetfelosztás
  kialakításával. Az elkészült felosztásban sikerült hasonló nagyságú körzeteket
  kialakítani, de hangsúlyozta: ezek nem választói körzetek. A kialakított
  körzetfelosztás egyrészt segítséget jelenthet a képviselői fogadóóra kialakításakor,
  valamint segítség a lakosságnak is abban, mert így egyértelmű, hogy
  kéréseikkel, problémáikkal melyik képviselőhöz fordulhatnak. A körzetfelosztás
  azonban nem kötelező érvényű, azok a polgárok, akik ismeretség alapján másik
  képviselőhöz fordulnának, természetesen megtehetik.     A
  képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a képviselői körzetfelosztást.     6.) Ady E. utcai egészségügyi
  intézmény bővítése céljából önkormányzati bérlakás megszüntetése  Fábri István polgármester elmondta, hogy az
  Ady utcai egyik önkormányzati bérlakást fel kellene szabadítani és az
  egészségügyi intézménynek átadni úgy, hogy a Községgondnokság átalakítja. Ezzel
  a megoldással javítani lehet az Ady utcai rendelőben kialakult méltatlan
  állapotokon. A lakás bérlője, egy volt hivatali dolgozó (jegyző) kiköltözött. A
  bérleti szerződés ‒ amely nem tartalmazza a bérleti viszony megszűnésének
  időpontját ‒ felbontására közös megegyezésként 600 ezer forint kifizetését
  javasolta a bérlőnek.     A
  testület 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.     7.)
  2014. évi költségvetési koncepció  Fábri
  István
  polgármester ismertette a testülettel, hogy egy nemrég elfogadott
  törvény szerint az önkormányzatoknak a következő évi költségvetési
  koncepciójukat nem november 30-ig, hanem április 30-ig kell megalkotniuk. A
  határidő tarthatatlan, ezért a polgármester javasolta, hogy a testület a 2013.
  évi költségvetési elveket fogadja el. Fábri
  István
  elmondta azt is, hogy tudomása szerint már készül az a beterjesztés,
  amellyel az Országgyűlés módosítja az április 30-i határidőt.     A képviselők 9 igen szavazattal elfogadták az
  előterjesztést.                                                  8.)
  Önkormányzati támogatás lakossági szűrővizsgálatokhoz  Dr.
  Szarka Zsuzsanna
  , a Népjóléti Bizottság elnöke elmondta, hogy a
  Szociális Alapszolgáltatási Központban minden évben ingyenes egészségügyi
  szűrővizsgálatokat szerveznek a lakosságnak. Eddig a költségek jelentős részét
  a Gödöllői Kistérségi Társulást finanszírozta, ehhez adott további támogatást
  az önkormányzat. Idén azonban a Gödöllői Kistérségi Társulás nem vállalta a
  költségeket. A Szociális Alapszolgáltatási Központ a költségvetéséből
  200 000 forintot tud biztosítani a szűrővizsgálatok kifizetésére, de az
  alapcsomag, amely kevesebb szolgáltatást tartalmaz, mint amit a korábbi években
  biztosítani tudtak a csömörieknek, 250 000 forintba kerül.     A képviselő-testület 9 igennel 150 000 forint támogatást
  szavazott meg, hogy a korábbi években megszokott szűrővizsgálatokat biztosítani
  lehessen.     9.)
  Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései  Tormay-Lesták
  Mária
  képviselő a Kistarcsai úti műanyagüzemmel kapcsolatban két lakossági problémát
  vetett fel: a környéken terjengő kellemetlen szagok miatt ismét felmerült, hogy
  az üzem környezetszennyező módon működik. A lakók megkeresték az illetékes
  hatóságot, de ők azt a tájékoztatást adták, hogy az önkormányzat kötelezettsége
  0‒24 órás telefonszolgálatot működtetni. A másik probléma, hogy kérdésessé
  vált, hogy az üzem ugyanazon tevékenységet folytatja-e, amire régebben
  engedélyt kapott. Dr. Katona Péter válasza
  szerint az önkormányzatnak nincs kötelezettsége 0‒24 órás telefonszolgálatot
  működtetni. Kovács Jánosné igazgatási
  osztályvezető elmondta, hogy a múlt év elején a szakhatóságok kivizsgálták a
  környezetszennyezés problémáját, akkor az üzem vezetése ígéretet tett a
  szűrőberendezések kicserélésére. Azóta több szúrópróbaszerű ellenőrzés volt, szakszerűen
  működik az üzem. Ugyanakkor kiderült, hogy a kellemetlen szagok nem az üzemből
  jöttek. A telephely-engedélyezés január 1-től tartozik ismét az önkormányzat
  feledataihoz, ezért kivizsgálják majd a tevékenységet.  Pásztor
  Sándor
  képviselő lakossági megkeresés alapján beszámolt arról, hogy az egyik
  Kistarcsai úti ingatlanon olyan mennyiségű szemét halmozódott fel, hogy már belefolyik
  a patakba. A szomszédok tájékoztatása szerint az ingatlanon hűtőket,
  akkumulátorokat szerelnek szét, az akkumulátorsavat pedig a patakba öntik. Dr. Katona Péter elmondta, az
  önkormányzat már egyszer elszállíttatta a hulladékot az ingatlanról, a lakó
  most is erre számít. A jegyző hozzátette, már eljárás indult az
  ingatlantulajdonossal szemben.  Pásztor
  Sándor
  tájékoztatta a testületet arról is, hogy a Petőfi utcai Nyilas kertészet
  1000 db árvácskapalántát adott ingyen az önkormányzatnak, amelyeket már ki is
  ültettek.  Boross
  Jenő
  képviselő elmondta, bővíteni kell az iskolai ebédlőt, mert szeptembertől
  magasabb lesz a gyermeklétszám az intézményben.


  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot január 26-án, és február 2-án pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb január 26-án jelenik meg.

  Időjárás