A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését. 

"/> Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről - Csömör Nagyközség
Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. január 18., csütörtök
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről

  A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését. 


  1.)
  Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és
  intézkedéseiről  Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi
  ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati
  intézkedéseiről.   (A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók -
  Települési krónika menüpontjában olvasható).     2.)
  Csömör Nagyközség Önkormányzata 2012. évi zárszámadási rendelete
                                 Marosi
  Éva
  pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az önkormányzatnak törvényi
  kötelezettsége az előző év költségvetéséről zárszámadási rendeletet alkotnia. A
  tavalyi évben a költségvetés feszes volt, hitel felvételére a működtetést év
  közben finanszírozó likviditási hitelen kívül nem volt szükség. Az elkészült
  zárszámadásirendelet-tervezetről és a költségvetési beszámolóról a
  könyvvizsgáló cég képviselője elmondta: a csömöri önkormányzat gazdálkodásában
  az egyensúlyra való törekvés figyelhető meg. Kiemelendő, hogy a költségvetési
  év végére az önkormányzat felhalmozásra is képes volt, holott a magyarországi
  önkormányzatok többségénél működésre sem jut elég pénz.     A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a
  zárszámadási rendeletet.     3.)
  Önkormányzati horgásztó táplálását biztosító kút tervezése    Biró
  Attila
  alpolgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy a csömöri horgásztó
  visszatáplálása kapcsán korábban szabálytalanságok merültek fel. A tó vizének
  táplálása nem csak a Csömöri patakból lehetséges, hanem kútból is. Két
  lehetőség van ennek a megoldására: vagy új kutat furat az önkormányzat vagy egy
  meglévő kútból lehetne táplálni a tavat.     A képviselők 8 igen, 1 nem szavazattal 1,3 millió
  forintot szavaztak meg a horgásztó kútból történő táplálásának megterveztetésére.     4.)
  Kacsóh Pongrác úti óvoda kiegészítő beruházási költségei       Eigler
  Tamás
  , a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, hogy a
  Kacsóh utcai óvoda nyílászáróinak cseréje során kiderült, hogy több
  csoportszoba mennyezete meggyengült, azonnali javítási munkálatokat kell
  elvégezni. Az óvoda árajánlatokat kért be, a munkák bruttó 1,3 millió forintba
  kerülnek. Érintésvédelmi szempontból 10 lámpatestet is ki kell cserélni, ennek
  költségei fedezhetők a nyílászárók cseréjére megszavazott előirányzat
  megtakarításából. Ezen felül javasolt a riasztórendszer beszereltetése is.      A testület 9
  igen szavazattal megszavazta a javítási munkákra előirányzott összeget, de a felmerülő
  nem várt költségek miatt a riasztórendszer beszerelését későbbre halasztotta.     5.)
  Oktatási intézmények működtetői és fenntartói feladatainak elkülönítése                    Eigler
  Tamás
  , a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy
  még mindig nem tisztázott, hogy melyek a működtetői és a fenntartói költségek
  az államosított általános iskola és zeneiskola esetében. Az erről szóló
  szabályozásokban sok az ellentmondás, ezért ezek tisztázására a pénzügyi
  bizottság javaslatot készített, amely alapján új használati szerződéstervezet
  készíthető elő a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. Mielőbb szükséges
  eldönteni, milyen költségeket áll az állam és mit az önkormányzat, hiszen a
  csömöri gyermekek sínylik meg, hogy a törvény nem fogalmaz precízen (pl. úszásoktatás
  felfüggesztése, sportosztály léte stb.). Fábri
  István
  polgármester hozzátette, intézményi tanács létrehozását
  kezdeményezik, mert sajnos úgy tűnik, hogy az állam nem tartja azt az ígéretét,
  hogy hasonló színvonalon fogja működtetni az átvett iskolát, mint tette azt
  korábban az önkormányzat.     6.)
  Oktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulási kérelem Budapest főváros
  kerületei részéről - III. és IV. kerület                         Eigler
  Tamás
  , a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, hogy
  Óbuda és Újpest önkormányzata élni kíván azzal a törvény adta lehetőségével,
  hogy az oktatási intézményeibe járó csömöri gyermekek után, akiknek állandó
  lakhelyük településünkön van, támogatást kér. Ezen az alapon az összes csömöri
  középiskolás érintett lenne, hiszen a településünkön nem működik középfokú
  oktatási intézmény. Dr. Katona Péter
  jegyző kiemelte, a köznevelési törvény ugyan lehetőségként megengedi a támogatás
  igénylését, de nem kötelező jellegű.     A képviselő-testület, mivel nem látta a törvényi
  indokoltságot, 9 igen szavazattal elutasította az előterjesztést.     7.)
  Bulgárkerti ingatlancsere                                                                                   Biró Attila alpolgármester beszámolt arról, hogy egy
  bulgárkerti ingatlantulajdonosnak kompromisszumos megoldásként ingatlancserét
  ajánl az önkormányzat, mert az érintett ingatlan ‒ bár az előző önkormányzat
  tett ilyen ígéretet ‒ nem beépíthető. A tulajdonos elfogadta a felajánlott,
  Vágóhíd utcában lévő csereingatlant.     A testület 7 igen, 1 nem szavazattal támogatta az
  ingatlancserét.     8.)
  Kónya dűlői ingatlan megosztási kérelme                                              Biró Attila alpolgármester elmondta, hogy egy Kónya dűlői
  ingatlantulajdonos kérelmezte egy nagyobb mezőgazdasági terület megosztását
  kisebb telkekre. A készülő helyi építési szabályzat (HÉSZ) a középbirtokos
  telekstruktúrát támogatja. Dr. Katona
  Péter
  jegyző kifejtette, a jelenlegi HÉSZ-t nem lehet módosítani.     9.) A 2013-2014. évi társasági adós sportpályázathoz
  önrész megállapítása                    A képviselő-testület a napirend tárgyalását az
  április 25-i ülésre napolta el.     10.) Csömöri Falunapok megrendezése                                                                   Szeltner László, a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója
  elmondta, hogy a Pünkösdi fesztivál‒ Csömöri Falunapok rendezvényt, visszatérve
  az eredeti névhez, a jövőben ismét Csömöri Falunapok néven rendeznék meg. Az
  oktatási és kulturális bizottság ajánlásai szerint az időponton is
  elgondolkodnak majd, mert pünkösd egyházi ünnep, nem biztos, hogy szerencsés
  erre a hétvégére tenni a falunapokat. A programot úgy tervezték, hogy falunapi
  események a hétfői napra idén már semmiképp se csússzanak át.     A képviselők 8 igen szavazattal támogatták a
  koncepciót.                                                                                                                              11.
  ) Közbiztonsági pályázat benyújtása a 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján                         Marosi
  Éva
  pénzügyi osztályvezető beszámolt arról, hogy a Belügyminisztérium ismét
  kiírta a közbiztonsági pályázatot, de a keret a tavalyinál magasabb, 500 millió
  helyett 700 millió forint. A pályázat elkészítésére és beadására idén mindössze
  1 hónap áll rendelkezésre, így javasolt a tavaly előkészített pályázat
  frissítése majd benyújtása. A pályázat benyújtásához 800 000 forint
  önkormányzati önrész szükséges, az igényelt támogatás 4 millió forint.     A testület 8 igen szavazattal elfogadta az
  előterjesztést.     12.)
  Rendőrségi Suzuki Ignis gépjármű használata                                     Pásztor
  Sándor
  , az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, hogy a rendőrség
  visszaadná a használatába kapott Suzuki Ignis gépkocsit, mert javíttatása
  340 000 forintba kerülne, amit nem tudnak kifizetni. A bizottság
  álláspontja szerint a javíttatási összeg magas, ennél kedvezőbb árajánlatra is
  esély van, ezért azt javasolják, hogy a gépjármű visszavétele és javíttatása
  után vagy a polgárőrségnek vagy a közterület-felügyelőnek használatra adják át.     A képviselők 8 igen szavazattal támogatták a
  javaslatot.     13.) Az
  elhullott állatok elszállítása                                                              Kovács
  Jánosné
  igazgatási osztályvezető ismertette, hogy a
  környezetvédelmi rendelet felülvizsgálatakor két nem megfelelően megoldott
  témakör merült fel: egyrészt a kóbor ebek befogása, másrészt az elhullott
  állati tetemek elszállíttatása és ártalmatlanítása. A kóbor ebek befogását
  jelenleg a Csömöri Állatvédő Civil Szervezet végzi, de kapacitásuk véges, nem
  minden esetben tudnak eleget tenni a kéréseknek. Az ügyrendi bizottság
  árajánlatokat kért be a két feladat elvégzésére. A beérkezett ajánlatok közül a
  Polisz Kft.-é a legkedvezőbb, ezért velük kellene szerződést kötni.     A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta az
  előterjesztést.     14.)
  2013. évi belső ellenőrzési terv elkészítése                                            Marosi
  Éva
  pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a 2013. évi belső ellenőrzési terv
  elkészítéséhez a Gödöllői Kistérségi Társulás néhány települése közösen kért be
  árajánlatot, hogy kedvezőbb áron lehessen elkészíttetni azt. A költségvetésben
  erre a célra elkülönített összeget a beérkezett árajánlat összege nem haladja
  meg.     A képviselők 8 igen szavazattal elfogadták az
  előterjesztést.     15.)
  2013. évi közbeszerzési terv                                                                  Marosi
  Éva
  pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a közbeszerzési törvény a
  közpénzekkel gazdálkodó szervezetek számára éves közbeszerzési terv
  elkészítését írja elő. Az eddig elfogadott tervezett fejlesztések ismeretében
  lehetővé vált a tervezet elkészítése, amelyet, ha szükséges, év közben is lehet
  módosítani.     A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a
  közbeszerzési tervet.     16.)
  Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
  Szabályzata                                                           Dr. Katona
  Péter
  jegyző elmondta, hogy az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében az a
  javaslat született, hogy legalább egy napon hosszabbított ügyfélfogadást
  tartson a hivatal. Ennek megvalósulásához az SZMSZ-ben mind a hivatal, mind a
  hivatali dolgozók munkarendjét módosítani kell.     A testület 8 igen szavazattal elfogadta a
  módosítást.     17.)
  Fejlesztési tartalék növelése  Fábri
  István
  polgármester beszámolt arról, hogy több okból is szükség lenne a
  fejlesztési tartalék előirányzatának növelésére. Az utóbbi hónapok rendkívül
  csapadékos, szélsőséges időjárása nagyon megrongálta mind a főutak, mind a
  mellékutcák burkolatát. Ezek rendbehozatala várhatóan felemészti az éves
  útkarbantartási keretet, ezért várhatóan szükség lesz az erre vonatkozó előirányzat
  módosítására. A Csömöri út építése során nyilvánvalóvá vált, hogy
  elengedhetetlen lesz az M0-s szervizút és a Majorszegiliget közötti 200 méteres
  útszakasz stabilizálása. A költségkalkuláció szerint 6 millió 666 ezer forintba
  kerül majd az aszfaltozás. Szintén a Csömöri út építése során két
  közműkiváltási probléma merült fel. Ezek összköltsége 700 ezer forint.     A képviselők 8 igen szavazattal támogatták a
  fejlesztési tartalék előirányzatának módosítását.     18.)
  Szennyvíztelep fejlesztéséhez pályázati önerő meghatározása  Biró
  Attila
  alpolgármester elmondta, hogy a szennyvíztisztító telep felújításának
  kérdése már többször felmerült. Idén lehetségessé vált pályázati forrásból
  fedezni a felújítást, az elnyerhető támogatási összeg minimum 250 millió
  forint. Az ehhez szükséges önrészt a költségvetésben elkülönítették. A
  pályázati anyag beadásához tervdokumentáció elkészítése szükséges, amely
  elkészíttetése 7,5 millió forintba kerül. Adódott azonban egy olyan pályázati
  lehetőség, amelyből ‒ az önerő biztosításával ‒ fedezhető lenne a
  tervdokumentáció elkészíttetéséhez szükséges összeg. A testületnek a már
  elkülönített keret felhasználásáról kell döntenie, nincs szükség pénzügyi
  átcsoportosításra.     A képviselő-testület 8 igen szavazattal hozzájárult
  az elkülönített pénzügyi keret felhasználásához.     19.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                  Eigler
  Tamás
  képviselő a Mókus-ároknál a pontos telekhatár kijelölését igényelte a
  parkosítási tervek miatt. A képviselő jelezte, hogy a Fecske utcai buszmegállóhoz
  nem vezet járda, és kérte ennek rendezését.  Kósa
  István
  képviselő jelezte, hogy a Széchenyi‒Rozmaring utca kereszteződése
  beláthatatlan, a Rozmaring utcából nehezen lehet kihajtani a főútra.                                                            -        
  ZÁRT ÜLÉS -     1.)
  KMOP-4.6.1-11-2012-0038 jelű pályázat - Laki utcai óvoda kivitelezési munkáira
  beérkezett ajánlatokról közbeszerzési döntés     2.)
  Csömöri út kivitelezési munkáira szerződésmódosítási kérelem - közbeszerzési
  döntés  A rendkívüli időjárási körülmények miatt a
  kivitelező által kért határidő-módosítást elfogadta a testület, így május 31.
  lett a befejezés végső időpontja.     3.)
  Intézményvezetők bérének és egyéb illetményeinek megállapítása  A képviselő-testület megállapította a Szociális
  Alapszolgáltatási Központ nemrég megválasztott vezetőjének bérét és
  illetményét, illetve döntött arról, hogy év végéig megvizsgálja a többi intézményvezető
  juttatásait is.                                                                                  


  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot január 12-én és január 26-án, pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb január 26-án jelenik meg.

  Időjárás