Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. február 20., kedd
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

  A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését. 


  1.)
  Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és
  intézkedéseiről  Fábri István polgármester beszámolt az előző,
  2012. október 11-i rendkívüli képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak
  fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről.   (A beszámoló teljes
  szövege honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható).     2.) Kistarcsai Rendőrőrs parancsnokának
  bemutatkozása  Gergely János főhadnagy, a Kistarcsai Rendőrőrs parancsnoka korábban
  Veresegyházán dolgozott hasonló munkakörben. A rendőri vezető bemutatkozása
  után jövőbeni terveiről beszélt, köztük arról, hogy fejleszteni és bővíteni
  kívánja a kistarcsai rendőrőrs személyi és tárgyi állományát is. Jelenleg 13
  rendőr teljesít szolgálatot az őrsön, többségük még fiatal, így az ő szakmai
  képzésük folyamatos feladatot jelent a parancsnok számára. Fábri István polgármester elmondta, hogy az új parancsnokkal is
  szeretné az önkormányzat a korábbi gyakorlatot folytatni, így negyedévente a
  testületi, és havonta az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság üléseire is
  meghívják.     3.) Járási hivatal létrehozásával
  kapcsolatos megállapodás előkészítése  Dr. Pusztai Zsuzsanna járási biztos elmondta, elsősorban hatósági feladatok
  kerülnek el az önkormányzatoktól. Ezek közül a szociális, gyám- és anyakönyvi
  ügyeket viszi el a járás, illetve 2013 októberétől a tervek szerint a gyámügyek
  és építéshatósági ügyek önálló hatáskörű szervekké alakulnak majd, valamint a
  járásokon kormányablakokat alakítanak ki. A járási biztos szerint a járási
  hivatalok felállításával magasabb minőségű és költséghatékonyabb lesz majd a
  munka.  Biró Attila alpolgármester és dr.
  Katona Péter
  jegyző megkérte a járási biztost, támassza alá példákkal,
  hogyan valósul majd meg a magasabb színvonal és a hatékonyság, hiszen ugyanazok
  az emberek látják majd el a feladatokat. A jegyző hozzátette, az ügyintézőkre
  háruló feladatok mennyisége nem csökken, csak a feladatokat teszik át egyik
  helyről a másikra. Az átkerülő kollégáknak többet kell majd utazniuk, beleértve
  az ügysegédet is, akinek nem csak ügyfélfogadási időben kell a településre
  jönnie, hanem az esettanulmányok, illetve egyéb, személyes  találkozást igénylő egyeztetések során is. Dr. Pusztai Zsuzsanna példákat nem
  mondott, az egységes szakmai vezetést jelölte meg a pozitív változások kritériumaként. Véleménye szerint Csömörön eddig is magas minőségű ügyintézés zajlott, de a
  települések között eltérő a színvonal. A kormányablakok létrehozásával pedig a
  hatósági és ügyfélszolgálati ügyek elkülönülnek majd egymástól, így az
  ügyfélszolgálati feladatokat a jövőben kevesebb munkatárssal oldják meg.
  Elmondta továbbá, hogy a járások maguk választják majd ki, hogy az egyes
  települések önkormányzatából kiket szeretnének magukkal vinni.  Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke
  elmondta, hogy képviselői beavatásán arra tett esküt, hogy mindig a
  lelkiismerete szerint fog szavazni. A mostani helyzet nem ad módot a
  választásra, a megállapodás aláírása nélkül is végrehajtják a változtatásokat.
  A képviselő aggályát fejezte ki amiatt is, hogy éppen a legnagyobb
  körültekintést és érzékenységet igénylő szociális és gyámügyi feladatokat
  veszik el. Az ilyen ügyek kezeléséhez elengedhetetlen a családok helyzetének
  ismerete, ami eddig a Csömörön dolgozó és itt élő kollégáknál adott volt. Dr. Pusztai Zsuzsanna válaszában
  elmondta, hogy ha a csömöri önkormányzat úgy dönt, nem ad át embereket a
  járásnak, a feladatokat akkor is elviszik, és egyidejűleg csökkentik a bérre
  szánható költségeket is.  A képviselők
  számos kérdést és véleményt fogalmaztak meg a járási biztos számára, de
  megnyugtató választ a testület tagjai egyikre sem kaptak.  Fábri István polgármester a vita lezárásaként elmondta, hogy a járások
  kialakítása visszalépés, hiszen a helyi önkormányzatok tudják a legjobban
  kezelni a helyi ügyeket. Felhívta ugyanakkor a járási biztos figyelmét, hogy
  színlelt szerződést akarnak aláíratni, melyben az önkormányzatok semmilyen
  kitételt nem tehettek.  A képviselő-testület
  9 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy nem ad felhatalmazást a
  járási szerződés aláírására.     4.) 0194 hrsz. ingatlanok ügye  A megjelent
  tulajdonosok képviselője elmondása szerint az előző önkormányzat 17 évvel
  ezelőtt ígéretet tett arra, hogy ingatlanaikat belterületbe vonják, ezért
  ismételten kérik ennek megvalósítását.  Biró Attila alpolgármester tájékoztatást adott arról, hogy az
  érintett földművelési területek nem vonhatók be az építési övezetbe, mert az
  építési telkek kvótáját egy kormányrendelet határozza meg. Ezt a kvótát Csömör már
  teljesen kimerítette.  5.) Önkormányzati fenntartói
  nyilatkozat a helyi általános iskola fenntartásáról  Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke ismertette,
  hogy 2013. január 1-jétől a Mátyás Király Általános Iskola állami irányítás alá
  kerül. Jövő év elejétől köznevelési szerződés keretében az önkormányzat
  vállalhatja az intézmény működtetését úgy, hogy a pedagógusok bér-és
  járulékköltségein felüli költségeket átvállalja.  A
  képviselő-testület a költségek átvállalását 9 igen szavazattal elfogadta.     6.) Csömör, Ady E. u. 1. szám alatti szolgálati lakás bérlőjének kijelölése  Zárt ülés     7.) Csömöri út közbeszerzési
  eljárása  Juhos Dávid műszaki osztályvezető tájékoztatta
  a testületet arról, hogy öt pályázat érkezett be, melyek közül az Asztaroth
  Kft. pénzügyi-gazdasági alkalmasságát nem lehet megállapítani, ezért kizárták a
  pályázatból.  Az
  előterjesztést a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.     8.)Védőnői szolgálat minimum
  feltételeinek biztosítása  A
  jogszabályban előírt minimumfeltételeknek a védőnői szolgálat épülete nem felel
  meg. A minimumfeltételek biztosítását az önkormányzat a 2013. évi költségvetés
  terhére oldja meg.  Az
  előterjesztést a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.     9.) Támogatási kérelem
  sportversenyen való részvételre  A
  csömöri Fazekas Attila, a világ legnagyobb
  fitnesz és testépítési versenyén, az Arnold Classic Europe elnevezésű Európa-bajnokságon
  indul, és ehhez önkormányzati támogatást kért. Fábri István polgármester javasolta, hogy a jövő évi
  költségvetésben elkülönített keretet biztosítsanak a nonprofit sport Kft.
  keretein kívüli sportolók támogatására.  A
  testület 5 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett 100 ezer forintos támogatást
  szavazott meg a sportolónak.     10.) A Petőfi Sándor Művelődési
  Ház terembérleti díjának megállapítása  A Petőfi
  Sándor Művelődési Ház terembérleti díjainak konstrukciója megváltozik, hogy az
  eddigi szabálytalan rendszer helyett átlátható bérleti tarifastruktúra jöjjön
  létre.  A
  képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a beszámolót.     11.) A Csömöri Sport- és
  Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2011-2012. évi beszámolója  Válé Flórián ügyvezető igazgató elmondta, hogy
  az elmúlt évben az élsportból a tömegsport irányába nyitottak. Fábri István polgármester hozzátette,
  hogy a szemléletváltásnak köszönhetően átláthatóbb és működőképesebbé vált a sport
  Kft. Az elmúlt évben tagdíj-rendszert vezettek be, illetve idén ősszel,
  harmadik alkalommal rendezték meg a sportnapot, ami a tömegsport iránti
  törekvéseket erősíti.  A
  képviselő-testület 9 igen szavazattal a beszámolót elfogadta.     12.) Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2012-2013. évi
  munkaterve  Válé Flórián ügyvezető igazgató ismertette a jövő évi munkatervet,
  melyből két újdonságot emelt ki. Az egyik, hogy az iskolai szünetekben a
  gyerekek számára a sportcsarnokban sporttáborokat szerveznek, a másik pedig egy
  új rendezvény, a kerékpáros fesztivál lesz, amelyet a tervek szerint 2013 júniusában
  rendeznek meg Csömörön. Az ügyvezető kitért arra is, hogy a jövőben meg kell
  találni azokat a pályázati forrásokat, amelyekből az alapvető felújítási
  munkálatokat a sport Kft. finanszírozni tudja.  A
  képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a munkatervet.     13.) Csömör,
  Rákóczi F. u. 4. szám alatt lévő önkormányzati lakás bérlőjének
  fűtésleválasztási kérelme  Az
  épületben működő rendelők, polgárőr iroda, valamint az említett szolgálati
  lakás is egy fűtési és elszámolási rendszeren van, egy gázóra méri az épület
  teljes fogyasztását. A különböző helyiségek bérlői a bérelt négyzetméter
  arányában fizetik a fűtési díjat. A rendszer azonban közös, nincs lehetőség
  arra, hogy mindenki a saját fűtését szabályozza. A bérlő a lakásba külön kazánt
  és mérőórát szeretne kapni. A pénzügyi bizottság a fűtésleválasztást hosszú
  távon nem látja elegendő és jó megoldásnak, az épület teljes korszerűsítésére,
  hőszigetelésére van szükség. Az épület korszerűsítésére a jövő évi
  költségvetési koncepció elkészítésekor lehet visszatérni.  A
  testület 8 igen szavazattal és egy tartózkodással támogatta a kérelmet.        14.) Orvosi ügyelet közös
  igénybevételére együttműködési megállapodás megkötése  A
  települési önkormányzatok az egészségügyi alapellátás körében kötelesek
  gondoskodni orvosi ügyelet biztosításáról. 
  A központi orvosi ügyelet ellátására 2008. február 15-én Kistarcsa,
  Csömör, Nagytarcsa, Mogyoród és Kerepes szerződést kötött a DELTA OKM-mal. A
  megállapodás szerint munkanapokon 18.00-8.00 óra között, munkaszüneti napokon és
  ünnepnapokon 24 órás ügyeletet biztosít a cég. 
  A megbízás 2013 februárjában lejár. Dr.
  Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti
  Bizottság elnökének javaslatára az új pályázatban ajánlatot kérnek 24 órás,
  hétköznapokon ellátott ügyelet biztosítására is. Ez megoldás lehetne azokra az
  esetekre, amikor sürgős hívás miatt a háziorvos kénytelen rendelését
  megszakítani, és esetleg hosszabb ideig megváratni betegeit. Fábri István polgármester szerint ez
  jelentős minőségi javulást eredményezne a falu orvosi ellátásában.  A
  képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.     15.) Csömör
  Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012.(II.21.) számú
  rendelet módosítása  Négy
  önkormányzati intézmény tényleges fűtési költsége meghaladja a tervezettet, ezért
  szükség van a költségvetési rendelet módosítására.  Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke
  elmondta, hogy a
  mobilóvoda esetében nem volt tapasztalat a fűtési költségekre vonatkozóan. Marosi Éva pénzügyi osztályvezető hozzátette,
  a költségek hosszú távú csökkentésének egyik megoldása lehet, ha
  felülvizsgálják az egyes intézmények kapacitás-lekötési díjait. Eigler Tamás képviselő még két tételt, a könyvtár megrongált
  csatornáinak javítását, illetve a Major úti szolgálati lakás felújításának
  megemelkedett költségeit is kérte megjeleníteni a költségvetés módosításában.  Biró Attila alpolgármester módosító javaslata
  alapján a testület a napirendi ponton belül tárgyalta a KEOP pályázati
  lehetőségeit. Az alpolgármester javasolta, hogy a Környezet és Energia Operatív
  Program Energetikai pályázat előkészítési költségeit is jelenítsék meg a
  módosított költségvetésben. Ez a pályázat az intézmények energetikai
  korszerűsítésére nyújt lehetőséget, melynek keretében az általános iskola és a
  sportcsarnok energetikai felújítására pályázhat az önkormányzat. A testület
  döntött a pályázaton való indulásról és a szükséges előkészítési költségek
  biztosításáról.  A
  buszmegállók építésére szánt és erre elkülönített keretösszeg nem tartalmazza a
  budapesti fedett buszmegálló építési költségeit, ami 680 ezer forint plusz
  költséget jelent. Biró Attila alpolgármester
  kérte, hogy az összeget a módosított költségvetésben jelenítsék meg.  A
  Szociális Alapszolgáltatási Központ 122 ezer forintot kért a település
  Mikulás-programjának finanszírozására.  A
  képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását 9 igen szavazattal elfogadta.     16.) Tájékoztató a lakossági
  közvélemény-kutatás eredményeiről  Fábri István polgármester áttekintést adott a legutóbbi
  lakossági közvélemény-kutatás eredményeiről. A kutatási eredményeket a lakossággal
  is ismerteti majd az önkormányzat.     17.) Ulicska rendezése és pataksétány
  kialakítása  Fábri István polgármester ismertette, hogy az
  önkormányzat, csatlakozva a Csömöri Civil Egyesület kezdeményezéséhez és
  felajánlásához, a Csömöri-patak melletti sétány, az Ulicska köz-Szabadság út
  közötti szakaszának parkosítási infrastruktúrájának kialakításához bruttó 6 millió
  forintot különít el a 2013. évi költségvetésből. Az önkormányzat fejlesztési
  programot dolgoz ki a Csömöri-patak melletti sétány teljes belterületi
  szakaszára és az Ulicska köz rendbetételére és parkosítására. Az ehhez
  szükséges tervezési munkálatokra bruttó 584 ezer forintot különítettek el a
  2012. évi költségvetés fejlesztési tartalékának terhére.  A
  képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.     18.) Az Állattartási rendelet
  hatályon kívül helyezése  Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
  elnöke elmondta, hogy 2012. október 1-jétől módosult az élelmiszerláncról és
  hatósági felügyeletről szóló törvény. Mezőgazdasági haszonállat tartása
  önkormányzati rendeletben már nem korlátozható, és az állatok tartását szinte
  teljes mértékben magasabb szintű jogszabály szabályozza. Csömör Nagyközség
  Önkormányzatának az állattartásról szóló 30/2004. (X.25.) önkormányzati
  rendeletét ezért indokolt hatályon kívül helyezni.  A
  képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a rendelet hatályon kívül
  helyezését.     19.) Laki utcai óvoda
  bővítésének kiviteli tervét készítő cég kiválasztása  Az
  elnyert pályázatnak köszönhetően az önkormányzat jövő szeptemberre két
  csoportszobával és a hozzájuk tartozó helyiségekkel bővíti a Laki utcai óvodát.
  A kivitelezésre az önkormányzat négy cégtől kért be árajánlatot. A pályázat
  megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésével az önkormányzat Szák
  Kocsi Pál ajánlattevőt bízza meg, aki 2 667 000 Ft
  tervezői díjjal adta be pályázatát. A forrást a 2013. évi költségvetésből
  biztosítják.  A
  képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.     20.) Csömör, Árpád
  utca 1551 hrsz. ingatlan ügye  Az
  ingatlan Csömör Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában van, de bejegyzett
  özvegyi jog terheli. A jelenleg lakatlan ingatlant az özvegyi jogosult nem
  használja. A közelmúltban kiderült, hogy az ingatlan bontásra szorul. Az özvegy
  jogairól lemondott az önkormányzat javára, így az önkormányzat a veszélyesnek
  minősülő állapot megszüntetésére az épületet elbontatja és a területről a
  törmeléket a hulladékkezelési szabályok szerint elszállítatja.  Az
  előterjesztést a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta.     21.) Budapest és vonzáskörzete
  stratégiai zajtérképének készítése  A
  települések számára törvény írja elő, hogy stratégiai zajtérképpel kell
  rendelkezniük. A zajtérkép elkészítésénél lehetőség van más településekkel
  közösen elkészíttetni a tanulmányt. Biró
  Attila
  alpolgármester a képviselő-testülettől arra kért felhatalmazást,
  hogy a polgármester megkezdje a tárgyalásokat Budapest és vonzáskörzete közös
  zajtérképének elkészítéséhez.  A
  javaslatot a testület egyhangúlag támogatta.     22.) Építési
  tilalom elrendelése a Majorszegi (Lukács) -erdő melletti területre  A
  rendkívüli napirendi pontként tárgyalt előterjesztés szerint a jelenleg
  mezőgazdasági besorolású, 3%-os beépítésre lehetőséget adó területet meg kell
  óvni a várhatóan elinduló építkezésektől, mert a terület elvesztené jelenlegi
  kulturált és szép jellegét, s megszűnne a környéken lakók számára a közeli
  kedvelt kirándulóövezet. Fábri István polgármester arra kérte a képviselő-testületet, hogy
  az önkormányzat azonnali hatállyal teljes építési tilalmat rendeljen el a
  területre, majd a település szabályozási tervének kidolgozásakor is
  érvényesítse a kiemelt közösségi szempontokat.  Az
  előterjesztést a testület egyhangúlag elfogadta.     23.) Képviselők, hivatali vezetők
  közérdekű bejelentései  A
  képviselő-testület döntött a következő közmeghallgatás időpontjáról és témáiról.     A
  testület tagjai zárt ülésen tárgyalták az Oktatási, Sport- és Kulturális
  Bizottság megyei kitüntetésre tett javaslatát.   


  Miklós Daniella

  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot február 2-án és 16-án pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb február 23-án jelenik meg.

  Időjárás