Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. január 21., vasárnap
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

  A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését. 


  1.)
  Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és
  intézkedéseiről  Fábri István polgármester beszámolt az előző,
  2012. november 15-i képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb
  települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről.   (A beszámoló teljes
  szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri
  beszámolók menüpontjában olvasható).     2.)              
  A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta a gyermek-
  és szociális étkeztetés közbeszerzési eljárás eredményének megállapítását.     3.)   
  2012. III. negyedévi költségvetési beszámoló  Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testületet arról,
  hogy az önkormányzat bevételei a tervezettet meghaladóan teljesültek. A
  működésnél kiadástúllépés leginkább a rezsikiadásoknál jelentkezett, a
  többletbevételekből erre csoportosított át a képviselő-testület pénzeszközöket.  A testület 9
  igen szavazattal a beszámolót egyhangúlag elfogadta.     4.)   
  2013.évi költségvetési koncepció általános vitája  Fábri István polgármester ismertette a jövő
  évi költségvetési koncepciót, mely az önkormányzat pénzügyi politikáját, a finanszírozandó
  prioritásokat, valamint a bevételi és kiadási oldal legfontosabb elemeit
  tartalmazza. A polgármester elmondta, hogy véleménye szerint hatékonyabb lenne,
  ha két évet átfogó költségvetési és fejlesztési koncepciót alakítanának ki. Mindemellett
  hangsúlyozta, hogy a lakosságnak nyújtott szolgáltatások minőségének javítását
  továbbra is kiemelten fontosnak tartja. Ennek a törekvésnek az eredménye az
  Agrárkamara irodájának biztosítása az önkormányzat épületében, a járási
  kirendeltség megvalósítása, valamint a kormányablak-nyitási lehetőség
  vizsgálata, illetve hosszabb távú tervként az online ügyintézési formák
  kialakítása a csömöri polgárok számára.  Fábri István ugyanakkor felhívta a figyelmet
  arra is, hogy az intézmények államosítása, valamint az állami hitelátvállalás jelentősen
  csökkenti az önkormányzat jövő évi költségvetését, így szükség lesz az
  önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetésének újragondolására
  is.  Az
  előterjesztést a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.     5.) Helyi
  adórendeletek módosítása  Dr. Katona Péter jegyző ismertette a módosítandó
  adórendeleteket, melyekről törvényjavaslat rendelkezik. A változások az
  építményadót, telekadót és talajterhelési adót érintik. Az építményadó mértéke a
  képviselő-testület döntése értelmében egyelőre nem változik.  A
  telekadó esetében az adó alanya, az adómentesség köre és az adókötelezettség
  keletkezése, változása és megszűnése módosul a Htv. szerint. Valamint változik a
  talajterhelési díj mértéke, az adatszolgáltatási szabály is, és bővül az adómentesség
  köre.  Tormay-Lesták Mária,
  az Oktatási,
  Sport- és Kulturális Bizottság elnöke, valamint Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke a talajterhelési
  díj megváltoztatását kérték. Javaslataik alapján a továbbiakban nem élveznek
  majd mentességet azok, akik közgyógyellátásban ugyan részesültek, de nem élnek nehéz
  anyagi körülmények között.  A
  képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.     6.)    Ünnepi
  díszkivilágítás bővítése  Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és
  Vállalkozói Bizottság elnöke a korábbi évekhez képest plusz tíz darab ünnepi
  világítódísz beszerzését és felszerelését javasolta, melyek a Szabadság út azon
  szakaszára kerülnek, ahol eddig nem volt ünnepi világítás.  A
  képviselő-testület az előterjesztést  egyhangúlag elfogadta.     7.)    Nefelejcs
  Művészeti Óvoda bővítéséhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztása  Juhos Dávid műszaki osztályvezető javaslatot
  tett arra, hogy a Kéknefelejcs Óvoda bővítésének megvalósításához szükséges
  műszaki ellenőri feladatok ellátására bruttó 1,5 millió forintot különítsen el
  a képviselő-testület, valamint javasolta, hogy a cég kiválasztását a Pénzügyi, Ellenőrző
  és Vállalkozói Bizottság hatáskörébe utalják át.  A
  képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta.     8.)    A
  Mátyás Király Általános iskola magas színvonalú szakmai működésének hosszú távú  biztosítása  Az
  általános iskola eddig is biztosította az SNI-s (sajátos nevelést igénylő)
  gyermekek nevelését, oktatását, azonban a szakemberek megbízással látták el a
  feladatot. Emellett a 4. osztályban emelt óraszámú testnevelés folyik, melynek
  egy része úszásoktatás, amit eddig szintén megbízással látott el a testnevelő
  tanár. Annak érdekében, hogy a magas szintű szakmai, valamint az integrált
  oktatás feltételei hosszú távon is biztosítottak legyenek a csömöri általános
  iskolában, mindkét esetre állandó pedagógus státusz létrehozása javasolt.  A
  képviselők 9 igen szavazattal döntöttek egy főállású testnevelő tanári, egy
  főállású pszichológusi, illetve egy főállású pedagógiai asszisztensi álláshely
  létrehozásáról. A státuszokat 2012. november 30-ával hozzák létre.     9.) Képviselők,
  hivatali vezetők közérdekű bejelentései  Kósa István képviselő érdeklődött a HÉV
  előtti szakasz aszfaltozása ügyében. Fábri
  István
  polgármester elmondta, hogy az Ulicska felé vezető gyalogút, illetve
  a temető hátsó bejáratának fejlesztését is tervezi az önkormányzat, így ki
  fogják dolgozni a terület fejlesztési koncepcióját.  Juhos Dávid műszaki osztályvezető bemutatta a
  Major úti szolgálati lakás felújításának eredményeit.  Boross Jenő képviselő felhívta figyelmet arra, hogy a Szociális Alapszolgáltató Központ
  kríziskonyhájának készlete mára kiürült, így a nehéz körülmények között élő
  családokat, elhagyatott idős embereket nem tudja ellátni élelmiszerrel. Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő a témához
  kapcsolódva elmondta, hogy sajnos egyre kevesebb a Családsegítő Központ számára
  felajánlott adó, idén mindössze 40 ezer forint gyűlt így össze. Ugyanakkor a
  karácsonyi ünnepek közeledtével a SZAK az elmúlt évekhez hasonlóan
  ajándékcsomagot oszt majd a rászorulóknak, melynek finanszírozásához az
  önkormányzat segítségét kérte. A testület 100 ezer forint azonnali
  hozzájárulást adott tartós és szükséges élelmiszerek vásárlására, melyből a
  kríziskonyhát feltölthetik.  Fábri István polgármester kérte a Népjóléti
  Bizottságot, hogy a legközelebbi testületi ülésre a rászorultak karácsonyi
  ajándékozására és a kríziskonyha feltöltésének hosszabb távú megoldására
  nyújtsanak be javaslatot.  Pásztor Sándor képviselő szerint az Auchan
  vezetésének figyelmét fel kell hívni az áruház parkolójában folyó bűnesetekre.     Miklós Daniella


  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot január 26-án, és február 2-án pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb január 26-án jelenik meg.

  Időjárás