Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatala a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Építésügyi Szolgáltatási Pont építésügyi ügyintézői munkakör betöltésére.

"/> Álláspályázat - Csömör Nagyközség
Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. január 16., kedd
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Álláspályázat

  Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatala a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Építésügyi Szolgáltatási Pont építésügyi ügyintézői munkakör betöltésére.


     A közszolgálati jogviszony
  időtartama:
  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony     Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő     A munkavégzés helye: Pest
  megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.     A munkakörhöz tartozó főbb
  tevékenységi körök:  Információszolgáltatás az állampolgárok
  részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében, az
  építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és
  továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és
  továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi
  hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe
  (a továbbiakban: ÉTDR), kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón
  való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének
  biztosítása, az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi
  igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele, továbbá
  települési önkormányzati egyéb műszaki, üzemeltetési feladatok. Valamint egyéb
  igazgatási feladatok ellátása, az IIR (Integrált Igazgatási Rendszer) kezelése.     Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az
  illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati
  tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók     Pályázati feltételek:  • Magyar állampolgárság

  • Cselekvőképesség

  • Büntetlen előélet

  • Főiskolai vagy egyetemi szintű építészmérnöki,
   építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség,
   főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség

  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

  • A határozatlan időtartamú jogviszony 6 hónap
   próbaidő kikötésével

  • „B" kategóriás jogosítvány     A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  • Kivitelezésben szerzett tapasztalat

  • Közigazgatási szakvizsga

  • Építésügyi vizsga megléte

  • Beruházások előkészítésében, lebonyolításában való
   jártasság vagy gyakorlat

  • Építéshatósági területen szerzett, legalább 1‒3
   éves szakmai tapasztalat     A pályázat részeként
  benyújtandó iratok, igazolások:  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  • Szakmai önéletrajz

  • Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

  • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati
   anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő
   kezeléséhez hozzájárul

  • Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 85. §-ban
   meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll
   fenn.     A munkakör betöltésének ideje: 2013. június 17.  A pályázat benyújtásának
  határideje: 2013. május 20.  A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. május 31.   A pályázati kiírással
  kapcsolatosan további információt Juhos Dávid műszaki osztályvezető nyújt a
  06-28/544-030-as telefonszámon.     A pályázatok benyújtásának
  módja:  • Postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség
   Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság
   út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
   azonosítószámot: 2160/2013, valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi
   Szolgáltatási Pont.     A munkáltatóval
  kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.   


  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot január 12-én és január 26-án, pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb január 26-án jelenik meg.

  Időjárás