Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. január 18., csütörtök
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

  Fábri István polgármester beszámolója a 2012. június 7-28. közötti időszakról.


  (Készült Csömör
  Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  2012. június 28-i,
  rendkívüli ülésére.)     - Összefoglalás -     1.) Csömör
  Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 7-én tartotta képviselő-testületi ülését. Az ülés
  legfontosabb döntései: a testület elfogadta a zeneiskola tető- és
  födémszerkezet építését és a belső felújítási munkákat összegző záró
  beszámolót, amelyen jelen volt a két kivitelező cég képviselője; döntött két
  csömöri kerékpáros olimpikon, Lovassy
  Krisztián
  és Parti András,
  illetve egy csömöri kerékpáros olimpiai tartalék, Juhász Zsolt szponzorációjáról; a legjobbra értékelt négy pályázó
  meghallgatása után megválasztotta a művelődési ház új igazgatóját a csömöri Szeltner László személyében.     2.) Június
  10-én került sor a hagyományos úrnapi
  körmenet
  re. A római katolikus egyházközség szervezésében, de számos más
  felekezetű csömöri közreműködésével zajló, a település fő útjain látható
  színpompás virágszőnyeg kialakításában több százan vettek részt. Az esemény
  nagyon sok látogatót vonzott idén is a községbe. A misét Gyulay Endre, a
  szeged-csanádi egyházmegye nyugalmazott püspöke és Görbe József helyi plébános celebrálta. A zárófogadáson az
  önkormányzat képviseletében Fábri István
  polgármester vett részt.     3.) Június
  10-én első alkalommal rendezték meg az I.
  Csömöri Fúvószenekari Találkozó
  t a
  Hősök terén, több vendégzenekar részvételével. A nagy sikerű, igazi majális-hangulatú
  eseményt a Krammer Teréz Zeneiskola szervezte. A rendezvényt Ráduly Ildikó igazgató nyitotta meg. A
  Bp. XVI. kerületi Mátyásföldről, Nyírbátorból és Pécelről érkező zenekaroknak a
  zárófogadáson az önkormányzat nevében Fábri
  István
  polgármester és Tormay-Lesták
  Mária
  képviselő, az Oktatási-, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke
  fővédnökként is megköszönte a színvonalas műsort.     4.) Június
  14-ére az M0-komplex pihenőhellyel
  kapcsolatban - a közigazgatási eljárás keretein belül - hívtuk össze
  véleményegyeztetésre és nyilatkozattételre környezeti vizsgálat
  szükségességéről az eljárásban résztvevőket. Az egyeztetésen részt vettek: S.
  Vasi Ildikó, Verebély-Papp Tibor
  a tervező Proterra Kft-től, Aver Jolán
  a Tájoló-terv Kft-től, Felméri Béla a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
  Központ képviseletében, Czikora József az Állami
  Főépítészi Hivataltól, Dr. Müller Ferenc főépítész Fót Város
  Önkormányzatától. A hivatalt Fábri István, Biró Attila, Juhos Dávid
  képviselte. Az eljárásban meghívottak egyike sem tartotta indokoltnak
  környezeti vizsgálat és hatástanulmány készítését, illetve elfogadták a
  tervdokumentációban leírtakat. Mi azonban úgy gondoljuk, az ismert előzmények
  tükrében, hogy zajvédelmi hatástanulmány készítése feltétlenül szükséges.     5.) Június
  14-én került sor a Népjóléti Bizottság ülésére
  a helyi hivatalban dr. Szarka Zsuzsanna elnök vezetésével.     6.) Június
  16-án átadtuk a felújított Kispályát és
  a mellette lévő új játszóteret.
  A kötetlen nyitórendezvényen egyrészt az immár
  több sportág számára kiváló lehetőséget nyújtó területen kézilabda, labdarúgó,
  lábtenisz, kosárlabda és asztalitenisz mérkőzésekre került sor, másrészt a
  csömöri kisgyermekes családok birtokba vették az Újtelep-Hőstelep településrész
  második játszóterét. A délelőtt zajló eseményen az önkormányzat részéről Fábri István polgármester, Biró Attila alpolgármester, Boross Jenő, Tormay-Lesták Mária képviselők, továbbá Válé Flórián nonprofit sport kft. vezető, Klacsán István községgondnokság vezető és Hegyesiné Nagy Ibolya Szociális Alapszolgáltatási Központ vezető és
  munkatársaik vettek részt. A teljesen önerőből megvalósult fejlesztés 5 millió
  Ft-ba került, kivitelezője a Csömöri Községgondnokság volt, alvállalkozók
  bevonásával.     7.) Június
  17-én került sor a helyi evangélikus
  gyülekezet egyik legnagyobb rendezvényére, a Gyülekezeti Napra. Az evangélikus templomban, templomkertben és
  ifjúsági házban több száz hívő vett részt az istentiszteleti alkalmon, a
  gyermekelőadásokon, az ünnepi ebéden és a csömöri dr. Sajó Tamás történész által tartott egyháztörténeti előadáson.
  Az istentiszteleten Johann Gyula helyi
  lelkész és Varga Gyöngyi teológus, egyetemi docens teljesített
  szolgálatot. Az önkormányzat részéről Biró
  Attila
  alpolgármester és Tihanyi
  Ferenc
  képviselő volt jelen az eseményen.     8.) Június
  18-án a Pénzügyi, Ellenőrző és
  Vállalkozói Bizottság
  tartotta ülését Eigler
  Tamás
  elnökletével.     9.) Június
  19-én hét önkormányzati intézmény vezetőjének és az önkormányzati tulajdonú
  nonprofit sport kft. ügyvezetőjének a részvételével intézményvezetői értekezletet tartottunk a Polgármesteri Hivatalban
  a tanévzárással együtt járó, illetve a nyár eleji aktuális kérdésekről.     10.)
  Június 19-én az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság tartott ülést.
  A Tormay-Lesták Mária bizottsági elnök vezetésével megtartott ülésen
  többek között ismét napirendre került az őszre tervezett nemzetiségi nevelés és
  oktatás ügye, majd június 28-án a bizottság rendkívüli ülésén ismét tárgyalta a
  kérdést.     11.)
  Június 19-én a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat rendhagyó módon
  a Polgármesteri Hivatalban tartotta elnökségi ülését. Az ülésen meghívottként
  részt vettem Biró Attila alpolgármesterrel együtt azzal a céllal, hogy
  egyeztessük a Szlovák Ház és a nemrég felújított Kispálya és új játszótér
  elválasztásának, illetve őrzésének lehetőségeit.     12.)
  Június 20-án Pásztor Sándor bizottsági elnök vezetésével az Ügyrendi
  és Közbiztonsági Bizottság
    tartotta
  meg ülését.     13.)
  Június 14-én a Krammer Teréz Zeneiskolában, június 21-én a Mátyás
  Király Általános Iskolában
  tartottak tanévzáró ünnepséget. Utóbbira Tormay-Lesták
  Mária
  képviselővel, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnökével
  meghívást kaptunk. A megnyitó beszédben ismertettem az önkormányzat iskola felé
  tett plusz vállalásait, illetve a fejlesztési elképzeléseket. Június 20-án a
  Bulgárkertben ökumenikus tanévzáró istentiszteletre került sor, amelyet a négy
  helyi egyház lelkészei közösen tartottak: Eszes Zoltán baptista lelkész,
  Esztergály Előd Gábor református lelkész, Görbe József római
  katolikus plébános és Johann Gyula evangélikus lelkész.     14.)
  Június 22-én a Petőfi Sándor Művelődési Házban működő, többségükben
  hivatalosan nem bejegyzett kulturális és egyéb csoportok, szervezetek zártkörű
  megbeszélésre hívták meg a képviselő-testület több tagját. A nemrég lezajlott
  művelődési ház igazgatói választást megvitató, a képviselőkkel előre nem
  egyeztetett időpontban lezajló fórumon a meghívott 7 képviselőből 4 fő vett
  részt: Boross Jenő, Eigler Tamás, Pásztor Sándor és Tormay-Lesták
  Mária
  .     15.)
  Június 24-én a helyi római katolikus templomban köszöntötték Görbe József
  csömöri, kistarcsai és nagytarcsai plébánost pappá szentelésének 25.
  évfordulója alkalmából. A misét Somlai József kistarcsai nyugdíjas
  esperes celebrálta. Az önkormányzat üdvözletét az ünnepi misén személyesen
  tolmácsoltam Görbe Józsefnek.     16.)
  Június 26-án, életének 84. évében elhunyt id. Fábián Ferenc,
  Csömör díszpolgára, a település világháború utáni történetének kiemelkedő
  személyisége. A szomorú hírt az egész település őszinte megrendüléssel fogadta.     17.) A
  június 18-i héten, botrányos körülmények között kezdődött meg a 3-as számú
  (Rét utcai) bekötőút
  építése Csömörön. A munkaterület szabályos átadása
  nélkül felvonuló alvállalkozó nagyteherautói hétvégén, korán reggel elkezdték
  szállítani a kitermelt földet, a jóváhagyott útvonaltervtől eltérően
  belterületen. Az érintett utcák súlykorlátozó tábláinak eltüntetése, illetve az
  új utat keresztező számos földútra illegálisan, az önkormányzat engedélye
  nélkül behajtani tilos táblák kirakása miatt rendőrségi feljelentést is tett az
  önkormányzat.  Számos más
  probléma tisztázása érdekében is személyes egyeztetést kezdeményeztünk az
  építtető és a kivitelező képviselőivel. A június 26-án és 28-án, a
  polgármesteri hivatalban megtartott megbeszélésen a Nemzeti Infrastruktúra
  Fejlesztő Zrt. részéről Kovács László projektvezető, a Colas-Switelsky
  Konzorcium részéről Tóth Sándor termelési főmérnök és Sebestyén
  László
  , az önkormányzat részéről Fábri István polgármester, Biró
  Attila
  alpolgármester, Eigler Tamás képviselő, dr. Katona Péter
  jegyző és Juhos Dávid műszaki osztályvezető vett részt.     *******     - id.
  Fábián Ferenc temetésére 2012. június 30-án, szombaton 17 órakor kerül sor a
  csömöri temetőben.     - A következő,
  rendes testületi ülés július 5-én, csütörtökön lesz.     - Július
  7-én újra bolhapiac lesz a Hősök terén az önkormányzat szervezésében.           Fábri
  István s.k.  polgármester


  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot január 12-én és január 26-án, pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb január 26-án jelenik meg.

  Időjárás