Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. január 16., kedd
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

  Fábri István polgármester beszámolója a 2012. március 14-29. közötti időszakról.


  (Készült Csömör
  Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  2012. március 29-én
  megtartott ülésére.)     - Összefoglalás -     1.) Március 15-én az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulója
  alkalmából ünnepi megemlékezésre került sor Csömör Nagyközség Önkormányzata és
  a Petőfi Sándor Művelődési Ház közös szervezésében. A rendezvényen a helyi
  civil szervezetek és a pártok helyi csoportjai mellett a Magyarországi
  Evangélikus Egyház és a helyi gyülekezet nevében Mekis Ádám esperes és Johann
  Gyula
  lelkész is koszorút helyezett el. Az önkormányzat nevében Boross Jenő és Pásztor Sándor képviselők tisztelegtek a hősök emléke előtt.  Ezek után Fábri István polgármester ünnepi beszédével
  kezdődött a nagyteremben a műsor, amelyen fellépett a Tiszta Forrás Népdalkör
  és az általános iskola. Vendégzenekarként a Misztrál Együttes adott nagysikerű
  koncertet.  Az ünnepi
  program második részében kerültek átadásra a Csömör Díszpolgára és a Csömör
  Községért Emlékérem
  kitüntetések, amelyeket a polgármester és Biró Attila alpolgármester adott át, a
  méltatásokat pedig Tormay-Lesták Mária
  képviselő mondta el. Csömör Községért Emlékérmet kapott Takács László karnagy, nyugdíjas ének-zene tanár, posztumusz
  díszpolgári címet Túrmezei Erzsébet
  evangélikus költő, diakonissza, díszpolgári címet Sasvári Sándor előadóművész, színész. Az ünnepi műsort követően a kitüntetettek
  tiszteletére állófogadásra került sor a Sinka István Községi Könyvtárban. Az
  ünnepségen a fenti képviselők mellett részt vett Tihanyi Ferenc és Kósa István
  is, utóbbi éremtervezőként és vésnökként a kitüntetések emlékplakettjeit
  tervezte, továbbá dr. Katona Péter
  jegyző.     2.)
  Ugyancsak március 15-én reggel gyalogtúrára
  indultunk a helyi nordic walking csoport több tagjával a 17 kilométerre
  fekvő Isaszegre, ahol megkoszorúztuk a híres 1849-es csata emlékművét, amivel
  egyben a helyi túrázási mozgalom újjáélesztését is szeretnénk elérni. Az
  önkormányzat részéről Boross Jenő képviselő,
  Biró Attila alpolgármester, dr. Katona Péter jegyző és Marosi Éva pénzügyi osztályvezető vett
  részt a túrán.     3.)
  Március 22-én helyszíni bejárást tartottunk a Majorszegiliget melletti erdőnél (Lukács-erdő). Az illegális
  hulladéklerakás megakadályozására intézkedéseket teszünk a terület részleges
  lezárására. Ennek eredményeként április közepétől az erdő és környéke csak egy
  helyen lesz megközelíthető gépjárművel. A munkákat Dr. Katona Péter jegyző koordinálja.     4.) Március
  22-én a Polgármesteri Hivatalban a Népjóléti
  Bizottság
  ülésére került sor dr.
  Szarka Zsuzsanna
  képviselő, bizottsági elnök vezetése mellett.     5.) Március
  24-én került sor a Csomópont
  Tehetséggondozó Program
  záró regionális rendezvényére a Petőfi Sándor
  Művelődési Házban. Az önkormányzatot Tormay-Lesták
  Mária
  képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke
  képviselte.     6.)
  Március 26-án ülésezett a Pénzügyi
  Bizottság
  , az ülést Eigler Tamás képviselő,
  bizottsági elnök vezette.     7.)
  Március 20-27. között sikeresen lezajlott az ingyenes lakossági lomtalanítási akció a községben. A korábbi
  évekhez hasonló mennyiségű lomot szállítottak el a Kupac Bt. munkatársai. Ismét
  sokan érkeztek a településre a kihelyezett lomok egy részének újrahasznosítását
  vagy értékesítését szolgáló válogatás céljából, ám ezzel kapcsolatban
  különösebb közbiztonsági probléma nem volt, köszönhetően a közterület-felügyelő,  a helyi polgárőrség és a rendőrség folyamatos
  jelenlétének is.     8.) Március
  27-én az Oktatási, Sport- és Kulturális
  Bizottság
  tartotta ülését Tormay-Lesták
  Mária
  képviselő, elnök
  vezetésével.     9.)
  Március 27-én Civil fórumra került
  sor a Polgármesteri Hivatalban. A nagy érdeklődés és részvétel mellett
  megtartott eseményen több tucat helyi közösség, egyesület, egyház képviselője
  vett részt. A négy napirendi pont a következő volt: tájékoztatás a civil
  szervezetek számára kiírt pályázati lehetőségekről, a térfigyelő kamerarendszer
  községi kiépítése, a település várossá nyilvánítási lehetőségei és az illegális
  külterületi hulladéklerakás felszámolása. Az önkormányzat részéről Fábri István polgármester, Biró Attila településfejlesztésért
  felelős alpolgármester és Pásztor Sándor
  képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke vett részt a fórumon.     10.) Március 28-án Pásztor Sándor képviselő, bizottsági elnök vezetésével az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
  tartott ülést.     11.) Március
  29-én köszöntöttük otthonában a szépkorú, 90. életévét betöltő Szabó Mártonnét. Az Orbán Viktor
  miniszterelnök által aláírt oklevelet dr.
  Katona Péter
  jegyzővel és Félegyházy-Sütő
  Eszter
  kommunikációs vezetővel adtuk át.     12.) Március
  29-én Jelzőrendszer-hálózat Értékelő
  Konferencia
  címmel éves egyeztető megbeszélésre került sor a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer aktuális
  kérdéseiről, tapasztalatairól. A Szociális Alapszolgáltatási Központban
  megtartott megbeszélésen részt vett az intézmény vezetője Hegyesiné Nagy Ibolya,  dr. Szarka Zsuzsanna gyermekorvos,
  képviselő, a Népjóléti Bizottság elnöke, Lukács
  Lászlóné
  óvodavezető, Bátovszky János
  iskolaigazgató az intézmények szakmai munkatársai, az Egységes Pedagógiai
  Szakszolgálat szakértői és munkatársai, továbbá az önkormányzat részéről Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető,
  gyermekvédelmi felelős, dr. Katona Péter
  jegyző és polgármesterként jómagam.     13.) Március közepén a jóváhagyott idei
  fejlesztési terveknek megfelelően elkezdődtek a közterületi fejlesztések a településen. Klacsán István, a Községgondnokság vezetőjének irányítása mellett jelenleg
  is zajlanak a munkák a HÉV-megállónál a Gorkij fasor-Szabadság utca sarkán (gyalogátkelő,
  járda, ivókút stb.) és a Széchenyi út-Rákóczi utca sarkán (fedett buszmegálló),
  továbbá zajlik az engedélyezési eljárás a Budapest Örs Vezért téri
  végállomásnál fedett buszmegálló építésére.     14.) Az országos tűzgyújtási tilalom ellenére sajnos Csömörön is többen égetnek
  avart, nyesedéket. A Polgármesteri Hivatal folyamatosan figyelmezteti és
  leállíttatja a szabálysértési tevékenységeket. Külterületen több esetben is
  tűzoltókat kellett hívni az avar égése miatt, de szerencsére egyelőre jelentős
  anyagi kár nem keletkezett.     15.) Számos pályázat előkészítése történt meg az elmúlt hetekben a
  Polgármesteri Hivatal munkatársai, külső szakértők, az illetékes szakbizottságok
  és intézmény-, illetve szervezetvezetők bevonásával. Néhány napon belül
  beadásra kerülnek a Laki utcai óvoda bővítését, a sportcsarnok felújítását és a
  polgárőrség eszközállományának fejlesztését szolgáló pályázataink. Mindegyik
  pályázat jelentős, 70-95%-os támogatottságú, így a megvalósításukhoz szükséges
  önrészt saját erőből, hitel felvétele nélkül tudja megoldani az önkormányzat.     ****  - A
  következő, rendes képviselő-testületi ülésre 2012. április 12-én kerül sor.        Fábri
  István s.k.  polgármester


  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot január 12-én és január 26-án, pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb január 26-án jelenik meg.

  Időjárás