Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. február 20., kedd
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

  Fábri István polgármester beszámolója a 2012. február 17-március 13. közötti időszakról.


  (Készült Csömör
  Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  2012. március 13-án
  megtartott ülésére.)     - Összefoglalás -     1.)
  Február 17-én jótékonysági koncertet
  szervezett a Krammer Teréz Zeneiskola az
  intézmény födém- és tetőszerkezete újjáépítési munkáinak támogatására
  . A
  Petőfi Sándor Művelődési Házban megatartott rendezvényen az intézmény tanárain,
  tehetséges diákjain kívül fellépett több Csömörön élő neves előadóművész is. Az
  eseményen Boross Jenő, Tihanyi Ferenc Pásztor Sándor képviselőtársaimmal
  képviseltük az önkormányzatot.     2.)
  Február 18-án került sor a csömöri báli szezon utolsó mulatságára, a Turnovszky István Kertbarát Kör hagyományos
  farsangi báljára
  a művelődési házban. Az idén is jó hangulatban lezajlott
  esemény az egyetlen helyi felnőtt bál, ahol többen farsangi jelmezbe is
  beöltöznek. A rendezvényen Fábri István polgármester
  is részt vett.     3.) Idén február
  19-25. között rendezték meg az egyhetes farsangi
  imahetet a helyi evangélikus gyülekezet
  ifjúsági házában. A több mint fél
  évszázados múltra visszatekintő rendezvénysorozat országosan is egyedülálló
  egyházi program, amelyen minden estére vendég lelkészeket és egyházi előadókat
  hívnak a szervezők, akik emellett hagyományos házi süteményekkel és forró teával
  látják vendégül a híveket és az érdeklődőket. Az első napon a csömöri temetőben
  nyugvó Túrmezei Erzsébet evangélikus
  költőnő születésének 100. évfordulója alkalmából szavaló estet tartottak több
  mint 30 fellépővel. Az alkalmakon jelen voltak: Fábri István polgármester, Biró
  Attila
  alpolgármester, Tihanyi Ferenc,
  Pásztor Sándor és Tormay-Lesták Mária
  képviselők.       4.) Február
  21-én közbiztonsági megbeszélést
  hívtam össze a Polgármesteri Hivatalba, amelyen a közterületek rendjének
  fenntartásáról, a különböző közreműködők közötti együttműködésről egyeztettünk dr. Katona Péter jegyzővel, Orbán Győző és Papp Zoltán  körzeti
  megbízottakkal, Kiss Sándor közterület
  felügyelővel és Klacsán Istvánnal, a
  Községgondnokság vezetőjével.     5.) Február
  23-án Tihanyi Ferenc sportügyekért
  felelős képviselővel és Válé Flóriánnal,
  a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetőjével Aszódon
  jártunk, ahol az evangélikus gimnázium utóbbi években elkészült modern
  szabadtéri sportpályáit (atlétika, kézilabda, röplabda, kosárlabda) tekintettük
  meg a tervezett helyi sport
  ingatlanfejlesztési pályázat
  előkészítésének részeként.     6.) Február
  25-én a helyi sportcsarnokban rendezték a Gödöllői
  Rendőr-főkapitányság focitornáját
  , amelyen a körzeti rendőrőrsök csapatai
  versengtek egymással. Az eseményen jelen volt Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, rendőrfőkapitány és Tóth Csaba rendőr alezredes, rendőrségi
  tanácsos, kapitányságvezető-helyettes, továbbá a helyi önkormányzat részéről Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és
  Közbiztonsági Bizottság elnöke és jómagam.     10.)
  Február 25-én a Turnovszky István
  Kertbarát Kör hagyományos borversenyére
  került sor a művelődési házban.
  Idén mintegy félszáz, többségében csömöri termelő által készített bort neveztek
  a versenyre.

  11.)
  Február 27-én a Laki utcai Kéknefelejcs Művészeti Óvodában tartottak
  tájékoztatót az óvodai nemzetiségi
  nevelés-oktatás
  bevezetésének lehetőségeiről. Az élénk szülői érdeklődés
  mellett megtartott megbeszélésen Lukács
  Lászlóné
  óvodavezető tartott tájékoztatót, amelyen részt vett Szabó Erzsébet a helyi szlovák-, és Dunavölgyi Illésné Konczer Piroska, a
  német nemzetiségi önkormányzat elnöke. A kezdeményezést támogató önkormányzati
  álláspontot személyesen ismertettem a szülőkkel.     12.)
  Február 21-én Nagy Péterrel, a
  szemétszállítást végző Kupac Bt. ügyvezetőjével, február 28-án pedig Bene Krisztinával, a hulladéklerakót
  működtető Ker-Hu Kft. ügyvezető igazgatójával egyeztettem az új hulladékgazdálkodási törvény és a
  díjszabásokra vonatkozó előírások
  kapcsán szükséges intézkedésekről.     13.)
  Február 28-án, utolsó köztisztviselői munkanapján búcsúztattuk a Polgármesteri
  Hivatalban Hegedűs Józsefet, aki a műszaki
  osztály munkatársaként 5 évig foglalkozott csömöri építéshatósági ügyekkel és
  beruházási programokkal.     13.)
  Február 28-án az Oktatási-, Sport és
  Kulturális Bizottság
  tartotta ülését Tormay-Lesták
  Mária
  elnök vezetésével.     14.)
  Február 29-én bírálta el az ösztöndíj pályázatokat a Csömöri Kulturális
  Közalapítvány Kuratóriuma. Idén tavasszal összesen 33 csömöri középiskolás részesül helyi tanulmányi-szociális
  ösztöndíjban.
  Ez a támogatási forma immár két évtizede kuriózumnak számít a
  térségben.     15.) Március
  1-jén tartotta ülését a Gödöllői Többcélú
  Kistérségi Társulás
  . Önkormányzatunkat Biró Attila alpolgármester
  képviselte. A Gödöllői Polgármesteri Hivatalban tartott ülésen a Társulás 2011
  évi szakmai beszámolójának elfogadása, a 2012. évi költségvetésének elfogadása,
  valamint a 2012. I. félévi munkatervének elfogadása mellett az előttünk álló,
  jelentős központosításokat célul kitűző közigazgatási átszervezésről is
  egyeztettek a kistérség polgármesterei.     16.)
  Március 1-jén intézményvezetői értekezletet
  tartottunk a Polgármesteri Hivatalban. A 7 önkormányzati intézmény vezetőjével
  és az önkormányzati tulajdonú nonprofit sport kft. ügyvezetőjével az elfogadott
  ez évi költségvetésen kívül elsősorban a központosító közigazgatási
  átalakítások pénzügyi vonatkozásairól egyeztettünk.     17.) Március 4-én az 5 évenként esedékes presbiterválasztását tartotta a helyi
  evangélikus gyülekezet
  . A világi vezető testületet alkotó, megválasztott 25
  új presbiter mellett új felügyelőt is választottak az egyháztagok dr. Kemény Csaba személyében.     18.) Március 5-én Pásztor Sándor képviselő, bizottsági elnök vezetésével az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
  tartott ülést a Polgármesteri Hivatalban.     19.) Február
  23-án a Kistarcsai úti Etilén Kft.
  vezetőinél voltam látogatáson, ahol Herner
  László
  és Juhász János
  cégtulajdonosokkal találkoztam, március 8-án az Aroma Bázis Kft. Határ úti telephelyén a cég ügyvezető
  igazgatójával, Virág Gergellyel és munkatársaival
  aktuális helyi kérdésekről egyeztettünk.     20.) Február
  23-án és március 8-án a Polgármesteri Hivatalban a Népjóléti Bizottság üléseire került sor dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnök vezetése mellett.     21.)
  Március 8-án tartotta ülését a Pénzügyi,
  Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság
  Eigler
  Tamás
  vezetésével.     22.)
  Március 13-án egyszerűsített eljárás keretében lefolytatott állampolgársági eskütételre került sor
  a Polgármesteri Hivatalban. Az ünnepélyes eseményen összesen 11 határon túli, Csömörön
  lakó erdélyi személy tett magyar állampolgársági esküt a polgármester előtt.     23.) A képviselő-testület döntésének
  megfelelően zajlanak az óvodabővítési pályázat előkészületei. Az árajánlatok
  bekérése után a szakmai és szakmai szempontból legjobb ajánlatot beadó cégekkel
  kötöttünk szerződést. A pályázati anyag összeállítását és a
  pályázatmenedzselési feladatokat a fővárosi székhelyű Econoserve Pályázati és
  Üzleti Tanácsadó Kft. végzi, az esélyegyenlőségi program elkészítését a szintén
  fővárosi  Angelland Freestreat Kft. ,a műszaki
  tervezési munkákra pedig értelemszerűen a Laki úti óvoda korábbi tervezőjét, Szák-Kocsis Pált kértük fel. Az
  előkészítő munka részeként sikerült az óvoda használatbavételi engedélyét is
  megszerezni, ami az előző vezetés több éves mulasztásának eredményeképpen
  évekig nem állt rendelkezésre.     24.) Jól
  haladnak a Krammer Teréz Zeneiskola
  tető- és födémszerkezetének újjáépítésével
  kapcsolatos munkák. A födém
  megerősítési munkák elkészültek, az új tetőszerkezet építését is elkezdték már,
  így várhatóan tartani tudjuk a tavasz átadási határidőt.     *****     - Március
  15-én az 1848-1849-es szabadságharc 164. évfordulója alkalmából ünnepi
  megemlékezésre kerül sor Csömör Nagyközség Önkormányzata és a Petőfi Sándor
  Művelődési Ház közös szervezésében. A rendezvényen kerülnek átadásra a Csömör
  Díszpolgára és a Csömör Községért Emlékérem kitüntetések is.  Reggel
  gyalogtúrára indulnak az önkormányzat vezetői és a helyi nordic walking csoport
  több tagja a 15 kilométerre fekvő Isaszegre, ahol megkoszorúzzuk a híres
  1849-es csata emlékművét.     - A napokban több,
  összesen négy, önkormányzati kiadásban megjelenő kiadvány is el fog jutni
  minden háztartásba: a Csömöri Hírmondó költségvetési különszáma, a Helyi
  Adattár (négy év után jelenik meg újra), a Szemét -szemle (helyi
  hulladékkezelési lehetőségeket bemutató, a térségben kuriózumnak számító
  füzet), valamint a Légy ott (helyben és a környező településeken is
  terjesztett, negyedéves, kulturális, színes programfüzet). A kiadványok a
  csömöriek minden korábbinál szélesebb körű, magasabb színvonalú (és
  szórakoztató) tájékoztatását szolgálják, a település jelentős eseményeinek,
  értékeinek és a helyi szolgáltatásoknak a bemutatásával pedig Csömör jó hírét
  viszik.     - Március
  22-én civil fórumra kerül sor a Polgármesteri Hivatalban, ahova a helyi civil
  egyesületek, alapítványok, egyházi közösségek képviselőit várjuk.     - Az
  óvodabővítési pályázat beadásával kapcsolatban szükséges döntések érdekében
  várhatóan március 29-én, csütörtökön testületi ülésre kerül sor.     - A
  következő, rendes képviselő-testületi ülésre 2012. április 12-én kerül sor.           Fábri
  István s.k.  polgármester


  PDF


  Hozzászólok

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot február 2-án és 16-án pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb február 23-án jelenik meg.

  Időjárás