Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2020. augusztus 9., vasárnap
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Kezdőlap

Csömör a hosszú béke idején (1711-1848)

A Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke után az 1715-ös és 1720-as stb. országos összeírások mérték fel Magyarország népességi, társadalmi és gazdasági helyzetét. az általános kép szerint a mohácsi csatavesztés, 1526 körüli állapotokhoz képest fejlődés, gyarapodás alig volt tapasztalható.

Iskoláztatás 2010. júl. 9. 00:14

A középkorban a templomos falvakban oktatás-nevelés folyt a plébánián, melyet a pap és a kántor végzett, illetve vezetett. Tudjuk, hogy Csömörnek volt temploma a középkorban, bár történeti források nem szólnak róla. Feltételezhetjük tehát, hogy a csömöri gyermekek oktatása-nevelése intézményesen már a középkorban folyt.

Községi közigazgatás 2010. júl. 9. 00:14

A vissza- vagy betelepülő községek lakói legelőször a rom templomok rendbehozásába, az új templomok felépítésébe fogtak és megszervezték saját községi közigazgatásukat.

Az egyházak helyzete, a vallási viszonyok 2010. júl. 9. 00:14

A középkorból egyetlen adatot sem ismerünk, amelyik templomára, vagy papjára vonatkozna. Ez azonban nem jelenti azt, hogy már a középkorban nem lett volna katolikus temploma és papja.

A falu terhei és gazdálkodása 2010. júl. 9. 00:13

A Wattayak 1714-ben telepítették be Csömört, valószínűleg már tavasszal megérkeztek a lakosok, mert ebben az évben már ültettek is a nyomásokra még fel sem osztott határban. Az 1715-ös évben már 48,5 pozsonyi mérő szántófölddel és 16 kaszás réttel rendelkeztek.

Nemzetiségi viszonyok 2010. júl. 9. 00:13

Az 1730-as évek elején Csömör „szláv telep” volt Bél Mátyás szerint. Korabinszky 1786-ban azt állította, hogy tót falu. Vályi András 1796-ban ugyancsak tót falunak nevezte. Fényes Elek 1837-ben már tót-német falunak nevezte.

A társadalmi tagozódás 2010. júl. 9. 00:13

Valahol fent lebegtek a falu fölött Csömör község földesurai, a Wattayak 1731-ig, azután a Grassalkovichok. Személyesen ritkán fordultak meg jobbágyfalvaikban, legfeljebb templomszenteléskor.

A népesség gyarapodása 2010. júl. 9. 00:12

Figyelemre méltó jelenség volt, hogy már az 1670-es években megindult a spontán visszatelepülés a török hódoltságba, a Gödöllői dombságra is. Ekkoriban a török birodalom hatalma és ereje még töretlennek látszott.

A falu újjátelepülése és határvillongások 2010. júl. 9. 00:12

A szatmári béke, 1711 után újraindult a töröktől visszafoglalt területek, közöttük PPS vm. betelepítése, melyet a kuruc szabadságharc megakasztott, illetve hátráltatott egy évtizedig.

Csömör a hosszú béke idején 2010. júl. 9. 00:12

A XVI-XVII. század történései odázták el a társadalmi fejlődést is, amennyiben akadályozták a kései feudalizmusból való kibontakozást, a mezővárosi és városi fejlődést, a polgárság megerősödését.

Aktuális téma

A szelektív hulladékot július 17. és  31-én, illetve augusztus 14. és 28-án viszik el.

A zöldhulladékot  július 17.,  valamint augusztus 7. és 28-án szállítják el.

 

 

 

 

 

Üzenőfal

A Csömöri Hírmondó következő száma augusztus 28-án jelenik meg. 

Időjárás