Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2020. augusztus 9., vasárnap
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Kezdőlap

A polgári társadalom kibontakozása és válsága (1851-1919)

Az Európa legreakciósabb hatalmainak, Oroszországnak és Ausztriának hadseregei által katonailag levert magyar forradalom és szabadságharc ideje után sem lehetett a társadalmi berendezkedést, a gazdaságpolitikát, a nemzetiségi politikát ott folytatni, ahol azokat a forradalom megszakította. Röviden a régi rend nem volt helyreállítható.

Az i. világháború, a nemzeti összeomlás és a forradalmak (1914-1919) 2010. júl. 9. 00:17

A XX. század elejére Európában két nagyhatalmi csoportosulás jött létre, az un. antant- és a központi hatalmak, melyek felkészültek a világ újrafelosztásáért megvívandó háborúra.

Az egyházi viszonyok 2010. júl. 9. 00:17

A XIX. század második felében Csömörön a római katolikus közösség volt a legnépesebb. Az 1773-ban a Szentháromság tiszteletére felszentelt templomnak két harangja volt 1780-ból és 1851-ből. Ezt a két harangot az I. világháború idején leszerelték és elvitték, hogy hadi célokra használják fel az ércét.

Iskoláztatás és művelődés 2010. júl. 9. 00:17

A római katolikus és evangélikus felekezet természetesen iskolákat tartott fenn már a XVIII. századtól kezdve. Az iskolák 1848 előtt épültek.
A felekezeti oktatás-nevelés a hagyományos mederben folyt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után is.

Gazdálkodás és közlekedés 2010. júl. 9. 00:16

Csömörön a jobbágyfelszabadítás után szabad paraszti gazdaságok, illetve közepes magánbirtokok jöttek létre.

Szentmihály az önálló községgé válás útján 2010. júl. 9. 00:16

Az évszázadokon keresztül Csömörhöz tartozó Szentmihály puszta a Grassalkovich uradalom felszámolása után kezdett benépesülni, az 1870-es évektől elsősorban nyaralókkal.

Községi közigazgatás 2010. júl. 9. 00:16

A korábbi századokban az éves községbíró-választás Szent György napján (ápr. 24.) vette kezdetét, de az 1715: 8. tc. után, amelyben az állandó katonaság eltartásának a terhét a jobbágyságra hárították, az éves bírói hivatal kezdetét áttették nov. 1-re, a katonai év kezdetére. Így volt ez még a XIX. században is.

A felszabadult jobbágyok és a föld sorsa 2010. júl. 9. 00:16

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc katonai leverése ellenére sem volt fenntartható a feudális rend korábbi szerkezete, a földesúr-jobbágy alapvető viszony.

A község képe és helyrajza 2010. júl. 9. 00:15

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc leverése, vérbefojtása után visszaállított jobbágyrendszer sokáig nem volt már fenntartható. A győztes Habsburg-hatalom maga is tisztában volt ezzel. A jobbágyföldek és az uradalmi földek elválasztása és a felszabaduló szabadparaszti gazdaságok kijelölése, a tagosítás nagymértékben átrajzolta a határt és kihatott a falu képére is.

A polgári társadalom kibontakozása és válsága 2010. júl. 9. 00:15

Kétségtelen azonban, hogy az osztrák birodalomban újjászülető neoabszolutizmus maga döntötte el, hogy a forradalom követeléseiből mit vesz figyelembe, mennyire és milyen módon.

Aktuális téma

A szelektív hulladékot július 17. és  31-én, illetve augusztus 14. és 28-án viszik el.

A zöldhulladékot  július 17.,  valamint augusztus 7. és 28-án szállítják el.

 

 

 

 

 

Üzenőfal

A Csömöri Hírmondó következő száma augusztus 28-án jelenik meg. 

Időjárás