Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2020. augusztus 9., vasárnap
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Kezdőlap

A két világháború közötti korszak és a második világháború (1919-1944)

Az Osztrák-Magyar Monarchia az I. világháborút a vesztesek oldalán fejezte be, minek következtében felbomlott ez a dualista szerkezetű állam.

A ii. világháború frontjának átvonulása 2010. júl. 9. 00:19

Budapest elfoglalására a Szovjetunió Vörös Hadserege 1944. okt. 29-én indította meg támadását az Alföldön. Ennek során a 2. Ukrán Front balszárny-közepe közeledett északkeletről a Gödöllői-dombság felé, ennek 2. gárda gépesített hadteste 1944. nov. 17-18-án kijutott a Galga folyó déli partjához a Tura-Hévizgyörk vonalon.

Háborús évek 2010. júl. 9. 00:19

Az I. világháborút lezáró békét elvetették a következő világháború magját, olyan mértékben kifosztották és megalázták a legyőzött nemzeteket és országokat, ezek során különösen súlyos és igazságtalan volt a Magyarországra kényszerített un. trianoni béke, mely idegen uralom alá juttatta az ország területének kétharmadát, lakosságának több mint a felét, a magyar nemzetbelieknek pedig az egyharmadát.

Az egyházak és az ünnepek 2010. júl. 9. 00:19

A néppel együtt természetesen az egyházak is megsínylették az I. világháború és az un. forradalmak időszakát és annak következményeit.
Általános volt a vallásos élet hanyatlása, különösen az ifjúság körében, a közerkölcs is süllyedőben volt, már csak azért is, mert a kettő szoros összefüggésben van keresztény országban.

Oktatás, művelődés és sport 2010. júl. 9. 00:19

A két háború közötti polgári korszakban Csömörön egy katolikus, egy evangélikus elemi iskola működött, ezen felül a község fenntartott egy gazdasági ismétlő iskolát rendeletre, valamint létezett egy állami óvoda is.

Községi közigazgatás 2010. júl. 9. 00:18

Az un. tanácsköztársaság egy rövid időre kiiktatta a szervesen fejlődött és több mint ezeréves magyar közigazgatást, benne a községi közigazgatást is az un. munkás és szegényparaszt tanácsok létrehozásával.

Politikai pártok és polgári egyesületek 2010. júl. 9. 00:18

A két világháború közötti időszakban a politikai pártok tevékenysége vidéken főleg a négyévenként megtartott nemzetgyűlési, majd országgyűlési választások körül harcokban merült ki.

Gazdálkodás, a főváros vonzásában 2010. júl. 9. 00:18

A forradalmak idején, illetve 1919 telén súlyos tüzelő és fűtőanyag hiány következett be.

Népesedés, társadalmi tagozódás 2010. júl. 9. 00:18

Az I. világháborút és a forradalmakat megszenvedte csömöri nép létszáma tovább emelkedett a két világháború közötti polgári korszakban is. Ez elsősorban a természetes szaporulatnak, illetve másodsorban a betelepülések magas számának volt köszönhető.

A 2 világháború közötti korszak és a 2. világháború 2010. júl. 9. 00:18

A függetlenségét visszanyerő Magyarország ellen az első napokban cseh, román és szerb támadás indult, a horvátok megszállták Fiumét, majd ez a tengeri kikötő olasz kézbe került.

Aktuális téma

A szelektív hulladékot július 17. és  31-én, illetve augusztus 14. és 28-án viszik el.

A zöldhulladékot  július 17.,  valamint augusztus 7. és 28-án szállítják el.

 

 

 

 

 

Üzenőfal

A Csömöri Hírmondó következő száma augusztus 28-án jelenik meg. 

Időjárás