Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2022. augusztus 16., kedd

2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, e-mail: polghiv@csomor.hu

Akadálymentesített változat Kezdőlap

Védőnői álláspályázat

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszony alapján pályázatot hirdet területi védőnői munkakör betöltésére.

Védőnői álláspályázat

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

 

Munkavégzés helye: Csömöri Egészségház 2141 Csömör, Hév Állomás u. 2.

 

Munkáltatói jogkört gyakorolja: polgármester

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

területi védőnőként Csömör Nagyközség Önkormányzata illetékességi területének, körzeti védőnői munkáját, a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet szerint önállóan látja el.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

Illetmény megállapítása:

 • alapilletmény: a 256/2013. (VII.5.) Kormányrendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 7. sz. melléklet alapján.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú védőnői végzettség,
 • érvényes működési nyilvántartási igazolvány,
 • kamarai tagság,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség,
 • MS Office (különösen Excel, Word) felhasználói szintű alkalmazások.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • védőnői szakterületen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Europass típusú, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • erkölcsi bizonyítvány
 • motivációs levél,
 • végzettséget, képzettséget, igazoló okiratok másolata,
 • működési nyilvántartási igazolvány, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagsági igazolvány,
 • hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagnak a döntés meghozatala érdekében történő sokszorosításához, továbbításához, a döntésben résztvevők általi megismeréséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson.

Pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, vagy postai úton, a pályázatot Fábri István polgármesternek címezve Csömör Nagyközség Önkormányzatához (2141 Csömör, Csömör, Szabadság út 5) kell benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: területi védőnői munkakör.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábri István polgármester nyújt a 06-28/544-048-as telefonszámon

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázókat a Népjóléti és Kulturális Bizottság meghallgatja, s az általa legjobbnak tartott pályázók meghallgatását javasolja a Képviselő-testületnek.

A pályázatot Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási határidőjének lejártát követő képviselő-testületi ülésen.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Csömör honlapja csomor.hu
 • MESZK honlapja www.meszk.hu

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2022.07.21. www.csomor.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő kikötése: 3 hónap

Szükség esetén szolgálati lakás vagy lakhatási támogatás nyújtható.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

PDF

Aktuális téma

Szelektív hulladékszállítás: augusztus 11. és 25.

Zöldhulladék-szállítás: augusztus 4. és 18.

 

 

 

 

 

Üzenőfal

A Csömöri Hírmondó  és Légy ott programmagazin következő száma augusztus 26-án jelenik meg.

Időjárás