Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2019. május 24., péntek
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Kezdőlap

Szociális Alapszolgáltatatási Központ

Intézményünk a szociális alapellátásokat biztosítja, a helyi önkormányzat fenntartásában. Ellátottaink köre minden korosztályra kiterjed: magzati kortól - idős korig közvetítünk szolgáltatásokat, segítünk az egyének, családok problémáinak rendezésében.

Szociális Alapszolgáltatatási Központ

A munka öt tevékenységi formára tagolódik: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat.

2141 Csömör, Kossuth u. 71.

Családsegítő szolgálat            28/544-064
Intézményvezető                    28/544-065
Gazdasági ügyintéző              28/544-061

E-mail:            szak.csomor@gmail.com

Nyitvatartás

Hétfő                                      8.00-17.00
Kedd-szerda                          8.00-16.00
Csütörtök                               Zárt nap
Péntek                                    8.00-14.00

Ingyenes jogsegélyszolgálat csak ügyfeleknek, bejelentkezés alapján.
Szolgáltatások: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás

Intézményvezető: Hegyesiné Nagy Ibolya
Telefon: 06-28-544-065

E-mail cím: szak.csomor@gmail.com


Család és Gyermekjóléti szolgálat
:

Családgondozók: Szóró Gabriella, Torossy Lászlóné, Vincze Csilla
Tel: 06-28-544-062.06-28-544-067

Tevékenység:
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, veszélyeztetettségük megelőzését, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését szolgálja.

Főbb feladataink:

 • információnyújtás ( az igénybe vehető támogatásokról, a gyermeki jogokról,   ingyenes jogi tanácsadás elérhetőségéről )
 • tanácsot adunk (életvezetési, mentálhigiénés, nevelési, családtervezési ügyekben) segítségnyújtás hivatalos ügyek intézéséhez (kérelmek, beadványok megfogalmazása, határozatok értelmezése, telefonálás,)
 • igény szerint szabadidős programok szervezése gyermekek részére
 • családgondozást végzünk
 • működtetjük a gyermekvédelmi jelzőrendszert
 • felkérésre környezettanulmányt készítünk
 • a gyermek súlyos veszélyeztetettségének észlelése esetén hatósági intézkedést kezdeményezünk


Pszichológus segítségét kérhetik:

 • Gyermeknevelési tanácsadás
 • Óvodai, iskolai beilleszkedési problémák
 • Magatartási zavarok
 • Tanulási nehézségek
 • Önértékelési problémák, szorongás
 • Kamaszkori válság  esetén.

Bejelentkezés a pszichológushoz: 06-28-544-063

Pszichológusok: Elekes-Czaga Orsolya, Jánosik Zsófia

 

Nyitvatartás:

Hétfő             8-16

Kedd              8-16

Szerda           8-16

Péntek          8-12 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából élelmiszerosztást végzünk.

Az élelmiszerosztásban való részvételhez személyes kapcsolatfelvétel szükséges. Kérjük, személyi iratait, TAJ kártyáját  hozza magával .


Házi Segítségnyújtás
:

Koordinátor: Udvardi Mihályné

Tel: 06-28-544-060

Gondozónők: Balogh Imréné, Joó Andrásné, Nyári Gáborné, Varga Józsefné

Tevékenység:

 • Idős, egészségügyi problémákkal küzdő személyek saját otthonában történő ellátása, önálló életvitelének fenntartása.
 • Alapvető ápolás, gondozás
 • Személyes higiéné biztosítása  (fürdetés, pelenkázás, étkeztetés)Segítségnyújtás a háztartás vitelében
 • Háziorvossal való kapcsolattartás (gyógyszer felíratás, kiváltás)
 • Napi ügyintézés (bevásárlás, posta, hivatali ügyintézés)
 • Mentális gondozás

 

Szociális étkeztetés:

Tel: 06-28-544-060

Koordinátor: Udvardi Mihályné

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik az Önkormányzat, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
koruk,
egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük, vagy
hajléktalanságuk miatt.
Az étkezés történhet helyben fogyasztással, kiszállítással, és elvitellel. Ezek a lehetőségek mindenképp segítséget jelentenek a rászorulóknak, hiszen sok idős egyedülálló embernek napi meleg ételét biztosítják.

A szolgáltatás igényléséhez szükséges nyomtatványok átvehetők az intézményben.

 

Idősek Nappali Ellátása: Idősek Klubja
Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében és az idősek életminőségének megőrzésében, javításában.

Az idősek klubja keretében nappal igénybe vehető szolgáltatást nyújtunk a saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és, vagy idős koruk miatt önmaguk ellátására részben képes csömöri lakosok számára.

A szolgáltatás célja a napközbeni tartózkodás, a társas kapcsolatok kialakítása, ápolása a hasznos időtöltés mellett, a higiéniai szükségletek biztosítása.

Célunk az igénybe vevők részére állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító közösségi szolgáltatások nyújtása.

A szolgáltatást igénybe vevőknek lehetőségük van az alábbi foglalkozásokon való részvételre:

 • Kézműves foglalkozás,
 • zenehallgatás,
 • filmklub,
 • egyéb szabadidős-és memóriafejlesztő tevékenységek /vetélkedők,
 • társasjáték,
 • segítő beszélgetés.

A szolgáltatást hétfőtől csütörtökig  8-15 óráig , pénteken 8-13 óráig lehet igénybe venni.

A szolgáltatás térítésköteles, a térítési díjat Csömör Nagyközség Önkormányzata helyi rendeletében szabályozza. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok átvehetők az intézményben.

 

 

 

PDF

Aktuális téma

A szelektív hulladékot  május 10-én és 24-én pénteken viszik el. 
A zöldhulladékot  17-én és 31-én viszik el.

 

Üzenőfal

A Csömöri Hírmondó  és a Légy ott programmagazin következő száma május 31-én jelenik meg.

Időjárás