Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2020. február 17., hétfő
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Kezdőlap

Pályázati kiírás a művelődési ház intézményvezetői álláshelyére

Jelentkezni 2012. április 24-ig lehet.Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Petőfi Sándor Művelődési Ház intézményvezető (magasabb vezető) álláshely betöltésére. 


 


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 


 


A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól - 2012. augusztus 16-tól 2017. augusztus 15-ig.


 


A munkavégzés helye: 2141 Csömör, Vörösmarty u. 1.


 


Munkaidő: teljes munkaidő.


 


Az állás betöltésének kezdete: 2012. augusztus 16.


 


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza.


 


Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.


 


Pályázati feltételek:


- Felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy 


nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,


- a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzése


- közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat.


 


A pályázat benyújtásának határideje: a KSzK honlapján (www.kozigallas.gov.hu) történő megjelenést követő 60 nap (2012. április 24.)


 


A pályázat elbírálásának határideje:


A véleményezési határidő lejárta utáni képviselő-testületi ülésen.


 


A pályázat részeként benyújtandó iratok:


- szakmai önéletrajz


- vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel


- oklevél, diploma másolat


- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul


- nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson


- nyilatkozat, hogy eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.


 


Pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Csömör Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.), Fábri István polgármesternek címezve.


 


További információ telefonon kérhető: 28/544-048 (Polgármesteri Titkárság)
A borítékra kérjük ráírni:


„Pályázat a Petőfi Sándor Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére.”


PDF


Hozzászólok

Aktuális téma

A szelektív hulladékot február 14-én és 28-án pénteken viszik el.

A zöldhulladék-szállítás télen szünetel.

 

 

 

 

 

Üzenőfal

A Csömöri Hírmondó és a Légy Ott programfüzet következő száma február 28-án jelenik meg.

Időjárás