Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2017. október 22., vasárnap
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Pályázat területi védőnői munkakör betöltésére

  Csömör Nagyközség Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet területi védőnői munkakör betöltésére.

  Pályázat területi védőnői munkakör betöltésére

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

   

  A foglalkoztatás jellege:                  teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:                   2141 Csömör, Rákóczi Ferenc utca 4.

  Az állás betöltésének ideje:           2017. szeptember 1.

   

  A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

  Területi védőnőként Csömör Nagyközség Önkormányzata illetékességi területének, körzeti védőnői munkáját, a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21) ESZCSM rendelet szerint önállóan látja el. Csömör Budapest szomszédságában található, közvetlen buszjárattal, vagy HÉV-vel megközelíthető.

   

  Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Albérleti vagy lakhatási támogatás megbeszélés tárgyát képezheti.

   

  Pályázati feltételek:

  -          Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél;

  -          Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

  -          Működési nyilvántartási igazolvány, kamarai tagság

   

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

   

  A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő képviselő-testületi ülésen.

   

  A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (vagy postai megkérést igazoló feladóvény),
  • nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson,

   

  Pályázat benyújtásának módja:

  Személyesen, vagy postai úton, a pályázatot Fábri István polgármesternek címezve Csömör Nagyközség Önkormányzatához (2141 Csömör, Csömör, Szabadság út 5) kell benyújtani.

  A borítékra kérjük ráírni: területi védőnői munkakör

   

  A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázókat a Népjóléti és Kulturális Bizottság meghallgatja, s az általa legjobbnak tartott pályázatok közül három pályázó meghallgatását javasolja a Képviselő-testületnek.

  A pályázatot Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el a pályázat     benyújtási határidejének lejártát követő képviselő-testületi ülésen.

   

  A pályázati kiírás további közzétételének helye:

  -          Csömöri Hírmondó

  -          Csömör honlapja

  -          MAVE (Magyar Védőnők Egyesülete) honlapja

  -          Védőnő című folyóirat

  -          MESZK honlapja

   

  PDF

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot október 20-án, pénteken viszik el! 
  A zöldhulladékot október 27-én, pénteken kell kitenni az erre rendszeresített zsákokban!

     Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy Ott programfüzet következő száma október 27-én  jelenik meg!

  Időjárás