Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2017. szeptember 22., péntek
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Pályázat beruházási ügyintéző munkakör betöltésére

  Csömöri Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet beruházási ügyintéző munkakör betöltésére.

  Pályázat beruházási ügyintéző munkakör betöltésére

  A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony         

  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

  Az önkormányzati beruházások, felújítások munkáinak előkészítésében való részvétel, a kivitelezés lebonyolításának segítése, műszaki előkészítése, egyeztetése, a közbeszerzési pályázat lebonyolításában való közreműködés. Uniós és hazai pályázatok elkészítésében, döntésre való előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés.

   

  Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a " Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

   

  Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskolai szakirányú végzettség, szakképzettség,
  • A határozatlan időtartamú jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • szakmai önéletrajz a Kttv. 5. sz. melléklet szerinti adattartalommal,
  • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
  • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84.-85 §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • beruházások előkészítésében, lebonyolításában való jártasság, vagy gyakorlat

  A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. 10. 02.

   

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 09. 22.

   

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Katona Péter jegyző nyújt a 06-28/544-042 telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4048/2017 valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 09. 29.

   

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

   

   

  PDF

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot szeptember 8-án és szeptember 22-én, pénteken viszik el! 
  A zöldhulladékot szeptember 1-jén, szeptember 15-én és szeptember 29-én, pénteken kell kitenni az erre rendszeresített zsákokban!

     Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy Ott programfüzet következő száma szeptember 1-jén jelenik meg!

  Időjárás