Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2018. február 20., kedd
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Webkamera Kezdőlap

Igazgatási osztály

  Vezető neve, elérhetősége:

  Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető
  Telefon: 28/544-026
  e-mail:  igazgatasioszt@csomor.hu

  Tevékenységi kör rövid leírása

  1. Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok:

  a)     
  Ellátja az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság, a   Népjóléti Bizottság, valamint a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  működésével kapcsolatos  szervezési és adminisztrációs feladatokat, tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselők munkáját.

  b)     
  Elkészíti a bizottságok, valamint a képviselő-testület elé terjesztendő írásos előterjesztéseket.

  c)      
  A polgármester és a jegyző operatív vezetésével előkészíti és végrehajtja a képviselő-testület és bizottságai döntéseit (határozatok és rendeletek, kodifikációs feladatok).

  d)
  Ellátja a választással kapcsolatos szervezési, koordinációs, ügyviteli feladatokat.

  2. Közigazgatási hatósági ügyek intézése és szolgáltatásokhoz való jutás megszervezésével a közigazgatási hatósági kötelezések végrehajtásával kapcsolatos feladatok.

  Ügyek felsorolása:

  a) Belügyi igazgatással kapcsolatos feladatok:

  • A népszavazással, választásokkal, népi kezdeményezéssel kapcsolatos jegyzői feladatok koordinálása.
  • Anyakönyvi igazgatási feladatok, születés, haláleset, házasságkötés anyakönyvezése, hazai anyakönyvezés.
  • Névváltoztatás, névmódosítás.
  • Állampolgársági eljárással, eskütétellel kapcsolatos feladatok.
  • Családi jogállás rendezése, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.
  • Hatósági bizonyítvány kiállítása állapot, vagy egyéb adat igazolására.

   b) Igazságügyi igazgatással kapcsolatos feladatok:

  • Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok, hagyatéki és gondnoki leltározás.
  • A Polgári Törvénykönyvvel kapcsolatos birtokvédelmi feladatok.
  • A Polgári Törvénykönyvvel kapcsolatos feladatok: talált dolgok kezelése és nyilvántartása.
  • Közérdekű kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos feladatok.
  • Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén induló hatósági eljárás.

   c) Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok:

  • Üzletek működésével, üzletek bejelentésével kapcsolatos feladatok
  • Az üzletek nyilvántartásba vételével, üzletek engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok.
  • Az üzletek működésének és a kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzése, hatósági ellenőrzés.
  • Zenés táncos rendezvény rendezvénytartási engedélyezésével, nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok.
  • Közhitelű hatósági nyilvántartást vezetése – az ügyfél kérelmére - a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról.

   d) Ipari igazgatással kapcsolatos feladatok:

  • Telephely-engedélyezéssel, bejelentésévelkapcsolatos feladatok.
  • Hatósági igazolás kiadása a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek tárolására alkalmas területről.

   e) Földművelésügyi, földügyi, növényvédelmi, állatvédelem és állattartási igazgatással kapcsolatos feladatok:

  • A jegyző földdel kapcsolatos feladat és hatáskörei.
  • Növényvédelemmel, belterületen parlagfű, gyomnövények elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok.
  • Ebekkel, veszélyes ebekkel kapcsolatos feladatok.
  • Veszélyes állatok tartásával kapcsolatos feladatok.
  • Méhekkel kapcsolatos nyilvántartási feladatok.
  • Az állatok védelmével és tartásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok.
  • Külterületi termőföldek vételi és haszonbérleti ajánlatának kifüggesztése.

   f) Környezetvédelmi feladatok:

  • Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok koordinálása.
  • Avar- és kerti hulladékok égetésével kapcsolatos hatáskörök.
  • Fák védelmével kapcsolatos feladatok.

   g) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatok:

  • Hulladékgazdálkodással kapcsolatos engedélyeztetési eljárások, szervezési feladatok.
  • Elhagyott hulladék elszállításával kapcsolatos feladat.

   h) Szociálpolitikai és egészségügyi feladatok:

  • a rendszeres szociális segély,
  • foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
  • méltányossági közgyógyellátási igazolvány,
  • önkormányzati segély,
  • lakásfenntartási támogatás,
  • tűzifa,
  • szemétszállítási díj csökkentése és elengedése,
  • méltányossági ápolási díj,
  • aktív korú ellátásra jogosult munkanélküliek közfoglalkoztatásának megszervezése,
  • lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos jegyzői feladatok,
  • kamatmentes kölcsön, valamint a szociális kölcsön ügyek,
  • tüdőszűrő-vizsgálat szervezésével kapcsolatos ügyviteli és technikai feladatok,
  • szolgáltatástervezési koncepció elkészítése, s annak végrehajtása,
  • szociális Kerekasztal munkájának koordinálása,
  • önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletével kapcsolatos feladatok.

   i) Gyámügyi, gyermekvédelmi feladatok:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása,
  • rendszeres nevelési segély,
  • hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása,
  • BURSA HUNGARICA Önkormányzati Ösztöndíj pályázati eljárásának lebonyolítása.

   j) Köznevelési feladatok és tanügy-igazgatás

  • tanügy-igazgatási feladatokat:
   • közreműködik a KIR működtetésében,
   • ellátja a nevelési intézmények törvényességi felügyeletét.

   k) Ügyfélszolgálati feladatok:

  • átveszi a kérelmeket, beadványokat,
  • tájékoztatást ad hatósági ügyekben,
  • kezeli és árusítja a postától bizományba átvett illetékbélyeget,
  • felveszi a Hírmondóba a lakossági hirdetéseket,
  • felveszi a közműhiba bejelentéseket, állatorvosi hívásokat,
  • kifüggeszti a hirdetményeket.

   

  Az Igazgatási Osztály felügyelete alá tartozik az iktatás és irattározás, a takarítás, kézbesítés, valamint a recepció felügyelete is.

  Ügyintézők:

  1. Bíró Katalin anyakönyvvezető, igazgatási ügyintéző
  (anyakönyvi események, névváltoztatás, családi jogállás rendezése, állampolgársági eskütétel, hirdetmények felvétele)

  Telefon: 28/544-036
  e-mail: ugyfelszolg@csomor.hu

  2. Vadász László igazgatási ügyintéző
  (ipar, kereskedelem, állatvédelem, állattartás, környezetvédelem, birtokvédelem, közösségi együttélés alapvető szabályainak betartatása)

  Telefon: 28/544-034
  e-mail: kornyezetvedelem@csomor.hu

  3. Magát Zsuzsanna igazgatási ügyintéző
  (gyámügyi és gyermekvédelmi ügyek, hagyatéki, gondnoksági  leltározás, termőföldek vételi és haszonbérleti ajánlatának kifüggesztése)

  Telefon: 28/544-026
  e-mail: igazgatasioszt@csomor.hu

  4. Tamás Lászlóné igazgatási ügyintéző (szociálpolitikai ügyek)

  Telefon: 28/544-024
  e-mail: szocpol@csomor.hu

  Irattár:

  1. Miklián Andrea irattáros

  Telefon: 28/544-037

  2. Vető Katalin irattáros      

  Telefon: 28/544-037

  Recepció:

  Kiss Zoltán recepciós       

  Telefon: 28/544-020
  e-mail: recepcio@csomor.hu

  Kapcsolódó dokumentumok:

  Igazgatási osztály tájékoztatói, nyomtatványai  PDF

  Aktuális téma

  A szelektív hulladékot február 2-án és 16-án pénteken viszik el!
  A téli időszakban a zöldhulladékszállítás szünetel!

   

  Üzenőfal

  A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin legközelebb február 23-án jelenik meg.

  Időjárás