Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2020. szeptember 28., hétfő
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Kezdőlap

Csömör falu

Az 1135-ben kelt oklevél, amelyik legelőször említi Csömör falut, két ekényi földről szól, ami szempontunkból azt jelenti, hogy ekkor már szántóföldi művelést folytattak a falu lakói, illetve arra enged következtetni, hogy több birtokos kezén volt a település.


Kettőszáz évvel később, 1335-ben említi újra oklevél Csömört, akkor is a birtokos család nevében, és ez a helyzet újabb száz évig tart. Magáról a faluról semmi részletes adatot nem tartalmaznak az oklevelek, csupán azt bizonyítják, hogy él, hogy lakott.György esztergomi érsek, nádori bíró 1434. aug. 2-án Budán kelt oklevele arról tudósít bennünket, hogy Pechel-i Syke (dictus) Benedek fia János deák több birtokát, köztük csömöri részbirtokát is, átengedte hűséges szolgálatok fejében Fornas-i Salamon fia János fia Benedek deáknak azzal, hogy ha utód nélkül halna el, akkor a birtokok visszaszállnak János deákra. Vagyis a folyamatosan birtokló Zay család mellett Csömörön a Péceli és a Fornasi (Farmosi) családnak is volt birtoka a Zsigmond-korban. Gödöllő és Szada határjárásakor 1456-ban szomszéd birtokosként Csömörről megjelent Szász János, akinek rokoni kapcsolatait nem ismerjük.Újabb, majdnem ötven év telik el, amikor 1482. aug. 31-én Nagyrévi András, pesti plébános Zay András cinkotai pap kérésére írásba foglalta a cinkoati Mindenszentek templom építésére hagyományozott csömöri szőlő ügyét. A pesti plébános előtt Zeeky Pál felesége Erzsébet és leányai Ágota (Institoris Máténé) valamint Katalin (Csiszár Imréné) megesküdtek arra, hogy özvegy anyjuk Csömör birtokon az ő jelenlétükben egy szőlőt, melynek szomszédja Kis János, a cinkotai templom építésére hagyományozott. Az oklevél kiállítására valószínűleg azért volt szükség, mert az özvegy édesanya elhunyt és leányai hiteles helyen és alakban elismerték végakaratát.A megnevezett kegyes célra adományozók nemesek, de jelenlegi ismereteink szerint nem tudjuk őket elhelyezni a Zay vagy más csömöri birtokos család családfáján. Az említett szőlőszomszéd, Kis János minden bizonnyal jobbágy, ő az első név szerint ismert csömöri lakos, aki nem a birtokos osztályhoz tartozik. A második ismert jobbágy Chemery Péter palotai (rákospalotai) bíró 1486-ban. Ebben az időben a községbírókat még kizárólag a jobbágyok közül választották, említett jobbágy Csömörről költözött át Rákospalotára és ott bíróságra jutott. Alagon 1496-ban említik Chemery Blintnak elhagyott jobbágytelkét.

Chemeri Zay János 1512. szept. 13-án a budai káptalan előtt több birtokrészét, közöttük csömöri részbirtokát elzálogosította Inárchi Szilveszternek és feleségének, Dorottyának 60 forintért. Chemeri Zay Miklós fia Bernát 1516-ban a budai káptalan előtt megerősítette apjának korábbi adományát, mellyel egy csömöri szőlőt a pesti dominikánusoknak juttatott.I. Ferdinánd király Chemer-i Zay Bernátot 1528. jan. 12-én megfosztotta Csömörön 6 jobbágytelekből álló birtokától, mivel hűtlenné lett. Az utóbbi megállapítás akkor azt jelentette, hogy nem a Habsburgok oldalára állt. hanem Szapolyai János pártjához csatlakozott. Chemer-i Zay Bernát birtokait a király Zeremlyéni Zsigmond kancelláriai jegyzőnek adományozta. Mint látni fogjuk, Chemer-i Zay Ferenc a család legkitűnőbb tagja részt vett 1526-ban a mohácsi csatában a király, II. Lajos oldalán és mindvégig megmaradt azután a Habsburgok hűségén. Vagyis a Chemer-i Zay család is kettészakadt politikai értelemben, mint a magyar nemesség egésze.


PDF


Hozzászólok

Aktuális téma

A szelektív hulladékot október 9-én és 23-án, pénteken viszik el.

A zöldhulladékot október 9-én és 30-án, pénteken szállítják el.

 

 

 

 

 

Üzenőfal

A Csömöri Hírmondó és a Légy Ott programfüzet következő száma október 30-án jelenik meg. 

Időjárás