Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2019. július 20., szombat
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Kezdőlap

Beruházási ügyintézői álláshirdetés

Csömöri Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet beruházási ügyintéző munkakör betöltésére.

Beruházási ügyintézői álláshirdetés

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony         

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

beruházások projekt szintű előkészítése és bonyolítása. Önkormányzati épületek, utak építésével, működésével, fenntartásával, felújításával és átalakításával kapcsolatos műszaki feladatok, közutak és közterületek használatával, valamint az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a " Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középfokú képesítés, műszaki,
 • beruházások előkészítésében, lebonyolításában való jártasság vagy gyakorlat, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • a határozatlan időtartamú jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti adattartalommal,
 • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84.-85 §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség,
 • közigazgatási alapvizsga, illetve szakvizsga.

 

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 01. 30.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Katona Péter jegyző nyújt, a 06-28/544-042 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére, dr. Katona Péter jegyzőnek történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4836/2018, valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 02. 08.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

 

 

PDF

Aktuális téma

A szelektív hulladékot július 5-én és július 19-én pénteken viszik el.

A zöldhulladékot július 12-én és július 26-án pénteken viszik el.

 

 

Üzenőfal

A Csömöri Hírmondó és a Légy ott programmagazin következő száma augusztus 30-án jelenik meg.

Időjárás