Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2020. szeptember 19., szombat
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Kezdőlap

Álláshirdetés

A Szociális Alapszolgáltatási Központ családgondozót keres.


Szociális Alapszolgáltatási Központ - Csömör



 



a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján



pályázatot hirdet



Szociális
Alapszolgáltatási Központ

családsegítő szolgálat



családgondozó



munkakör betöltésére.



A közalkalmazotti jogviszony
időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony



 



Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás



 



A munkavégzés helye: Pest
megye, 2141 Csömör, Kossuth utca 71.



 



A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Családgondozás, egyéni
esetkezelés, szociális munka egyénekkel, csoportokkal, családokkal.
Információnyújtás, tanácsadás az ügyfeleknek. Kapcsolattartás a jelzőrendszer
tagjaival. Klub-, illetve csoportfoglalkozások vezetése. Pályázatírás, forrás
szervezés.



 



Illetmény és juttatások: Az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.



 



Pályázati feltételek:




 • Főiskola, szociális munkás


 • Szociális területen szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat

 • Felhasználói szintű MS
  Office ismeretek (irodai alkalmazások)



 



Elvárt kompetenciák: Kiemelkedő
kommunikációs képességek írásban és szóban.



 



Előnyt jelentő kompetenciák: önálló,
precíz, elkötelezett, megbízható, kreatív személyiség, aki tud csapatban
dolgozni.



 



A pályázat részeként
benyújtandó iratok, igazolások:



° Végzettséget igazoló okiratok másolata



 • Szakmai
  önéletrajz

 • Adatkezelési
  nyilatkozat az elbírálásban résztvevők általi megismerhetőségre és
  kezelhetőségre.



 



A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. május 1. napjától tölthető be.



 



A pályázat benyújtásának
határideje:
2013. április 7.



 



A pályázatok benyújtásának
módja:



Postai úton, a pályázatnak a Szociális Alapszolgáltatási Központ -
Csömör címére történő megküldésével (2141 Csömör, Kossuth utca 71. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZI1/511-1/2012 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.



Elektronikus úton Hegyesiné Nagy Ibolya részére a
szak.csomor@gmail.com e-mail címen keresztül.



 



 



A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
Első körben a beérkező pályázatokat formai szempontból tekinti át a
bíráló bizottság, majd a formailag megfelelő pályázatok benyújtóit második
körben, szóban hallgatja meg. A meghallgatás időpontjáról az értesítést
elektronikus úton küldi meg a bizottság.



 



A pályázat elbírálásának
határideje:
2013. április 19.



 



A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:



Csömör nagyközség
honlapja - 2013. március 18.



Csömöri Hírmondó
- 2013. április 1.



 



A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013.
március 18.



A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI).
A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 


PDF


Hozzászólok





Aktuális téma

A szelektív hulladékot szeptember 11-én és 25-én, pénteken viszik el.

A zöldhulladékot szeptember 18-án, pénteken szállítják el.

 

 

 

 

 

Üzenőfal

A Csömöri Hírmondó és a Légy Ott programfüzet következő száma szeptember 25-én jelenik meg. 

Időjárás