Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2020. szeptember 20., vasárnap
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Kezdőlap

Álláshirdetés

A Szociális Alapszolgáltatási Központ szociális asszisztenst keres 4 órás munkakörbe.


Szociális Alapszolgáltatási Központ - Csömör a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdetSzociális
Alapszolgáltatási Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatszociális asszisztensmunkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony
időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest
megye, 2141 Csömör, Kossuth utca 71. A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Aktív részvétel projektek
kidolgozásában, lebonyolításában. Pályázat figyelés, ezzel kapcsolatos
adminisztrációs feladatok. Aktív közreműködés programok szervezésében és
lebonyolításában. Családgondozók tevékenységének előkészítése, segítése.
Eseménynapló vezetése a szociális munkással egyeztetve. Gondozási dokumentáció
előírás szerinti vezetése. Az ellátottakkal kapcsolatos ügyintézés. Illetmény és juttatások: Az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: • Középfokú
  képesítés, szociális asszisztens

 • Szociális területen
  szerzett gyakorlat ‒
  1 év alatti szakmai tapasztalat

 • Felhasználói szintű
  internetes alkalmazások. Előnyt jelentő kompetenciák: önállóság,
precizitás, elkötelezettség, megbízhatóság, kreatív személyiség, aki tud
csapatban dolgozni. A
pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:° Végzettséget igazoló okiratok másolata • Szakmai
  önéletrajz

 • Adatkezelési
  nyilatkozat az elbírálásban résztvevők általi megismerhetőségre és
  kezelhetőségre. A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának
határideje:
2013. április 7. A pályázatok benyújtásának
módja:Postai úton, a pályázatnak a Szociális Alapszolgáltatási Központ -
Csömör címére történő megküldésével (2141 Csömör, Kossuth utca 71. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZI1/511-1/2012 , valamint a munkakör megnevezését: szociális asszisztens.Elektronikus úton Hegyesiné Nagy
Ibolya részére a szak.csomor@gmail.com e-mail címen keresztül. A pályázat elbírálásának módja, rendje:Első körben a beérkező pályázatokat formai szempontból tekinti át a
bíráló bizottság, majd a formailag megfelelő pályázatok benyújtóit második
körben, szóban hallgatja meg. A meghallgatás időpontjáról az értesítést
elektronikus úton küldi meg a bizottság. A pályázat elbírálásának
határideje:
2013. április 19. A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:Csömör nagyközség honlapja - 2013. március 18.Csömöri Hírmondó
- 2013. április 1. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013.
március 18.


A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A
pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.     

PDF


Hozzászólok

Aktuális téma

A szelektív hulladékot szeptember 11-én és 25-én, pénteken viszik el.

A zöldhulladékot szeptember 18-án, pénteken szállítják el.

 

 

 

 

 

Üzenőfal

A Csömöri Hírmondó és a Légy Ott programfüzet következő száma szeptember 25-én jelenik meg. 

Időjárás