Üdvözöljük Csömör Nagyközség honlapján!
2020. augusztus 10., hétfő
2141 Csömör, Szabadság út 5. Tel.: + 36 28 544-020, fax: +36 28 544-040, e-mail: polghiv@csomor.hu
Akadálymentesített változat Kezdőlap

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

Fábri István polgármester beszámolója a 2012. október 18–26. közötti időszakról.(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének 2012. október 26-i rendkívüli ülésére.) - Összefoglalás - 1.) Csömör
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete október 18-án tartotta ülését. Az ülésen több napirendi pontban is
kistérségi, regionális vonatkozó kérdések megvitatására került sor:
bemutatkozott a Kistarcsai Rendőrőrs új parancsnoka, Gergely János főhadnagy;
a képviselők egyhangúlag döntöttek arról, hogy az államosított oktatás után
is vállalják a helyi általános iskola fenntartását; az önkormányzat
együttműködési megállapodást köt közös orvosi ügyelet fenntartásáról; a
felkínált feltételek mellett a testület azonban nem támogatta az egyoldalú járási
szerződés aláírását. Az ülésen ezen kívül döntés született többek között a
pataksétány kialakítását és az Ulicska rendezését szolgáló program
elindításáról, egy új egészségügyi központra vonatkozó koncepció
kidolgozásáról, a művelődési ház új bérleti díjairól és elfogadásra került a
Csömöri Sport-, és Szabadidő-szervező Kft. éves beszámolója és munkaterve. 2.) Október 21-én 80
éves korában hosszan tartó betegségben elhunyt Gubek Mária, Csömör Nagyközség
díszpolgára. A Csömöri Evangélikus Egyházközségnek több évtizeden keresztül
volt felügyelője, emellett aktív közéleti tevékenységet is folytatott: 1990-2006
között önkormányzati képviselőként dolgozott, hosszú ideig az Ügyrendi
Bizottságot vezette, tagja volt a Népjóléti Bizottságnak, amelynek munkáját
2006-2010 között külső  tagként is
segítette. 3.) Október 21-én
ünnepi megemlékezés tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére a Gloria Victis emlékműnél.
Az önkormányzat nevében Boross Jenő képviselő
helyezett el koszorút a kommunizmus áldozatainak emlékművénél. 4.) Október 23-án a
Petőfi Sándor Művelődési Házban került sor az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére megtartott községi
ünnepség
re. A megemlékezésen Eigler
Tamás
képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke
mondott ünnepi beszédet. A műsorban fellépett Tóth Dominik versmondó, a Krammer Teréz Zeneiskola részéről Graff Rudolf, Várkuti Melinda és Papp Gyula, valamint a Nevesincs Színház
művészei. Csömör Nagyközség Önkormányzata nevében Fábri István polgármester és Eigler
Tamás
képviselő helyezett el koszorút a forradalom és szabadságharc Hősök
terei emlékművénél. 5.) Október 25-én a
járási rendszer kialakításáról személyesen
egyeztetetett a Polgármesteri Hivatalban a Pest Megyei Kormányhivatal
képviseletében Tihanyi Levente járási
biztos és Dr. Csepregi Tibor járási biztos,
 a Pest Megyei járás leendő vezetője, Fábri István polgármester és dr. Katona
Péter
jegyző. A megbeszélésen előzetes megállapodás született egy helyi
járási kirendeltség létrehozásáról. 6.) Október 25-én a
Népjóléti Bizottság tartotta ülését
a Polgármesteri Hivatalban dr. Szarka
Zsuzsanna
bizottsági elnök vezetésével. ***** - A következő
rendes képviselő-testületi ülésre november 15-én, csütörtökön kerül sor. - November 19-én, hétfőn
az önkormányzat közmeghallgatást tart a Petőfi Sándor Művelődési Házban.     Fábri
István s.k.polgármester PDF


Hozzászólok

Aktuális téma

A szelektív hulladékot július 17. és  31-én, illetve augusztus 14. és 28-án viszik el.

A zöldhulladékot  július 17.,  valamint augusztus 7. és 28-án szállítják el.

 

 

 

 

 

Üzenőfal

A Csömöri Hírmondó következő száma augusztus 28-án jelenik meg. 

Időjárás